Csönd-és-vásár
Csöndes napok és szakmai kiállítás
"Holnapra csak tervezni lehet, ma azonban már cselekedhetsz!"
Szervezõ iroda: H-3994 Füzérkajata, Dózsa u. 10., Faxtel.: +36(47)370 462;
kajata@mail.matav.hu

Csoportos jelentkezési ív
Kajata+Kõkapu, 1999. június 21-27.

A csoport felelõse:

Neve, címe: _____________________________________________________________

Tel, Fax, drótposta: _______________________________________________________

0  A. Jelentkezésünk az egész hatnapos táborra szól. (Sátrakat el kell hozni!)

0  B. Napi vendégként szeretnénk ellátogatni a sátorfaluba, éspedig:

0  C. Többnapos kirándulás során szeretnénk ellátogatni a sátorfaluba és részt venni a programokban. Tudomásul vesszük, hogy tömegszállásban is el fogunk helyez-kedni, mivel a hálókban csak korlátolt mennyiség ágy áll rendelkezésre.

Érkezésünk pontos ideje: __________________ Indulásunk ideje: ________________

0  Vonattal/busszal Sátoraljaújhelybe,    0  saját busszal    0 biciklivel Pálházára érkezünk.


A részt vevõk névsora, életkorral:
 

K í s é r õ k ( a felelõsen kívül, fakultatív ) :

A lista folytatható a hátsó oldalon, vagy újabb ûrlapon.
A névsor másolata maradjon a felelõsnél.