jelvény

Csönd-és-vásár

P r o g r a m á t t e k i n t é s :

m i k o r + h o l ? m i ?
   
h é t f õ n  
június 21-én 12-tõl 18-ig 

Sárospatak, 
vasútállomás, vár bejárata 
 

 • a részvevõk fogadása, recepció a várban 
 • városnézés, strandolás lehetõsége 
(csoportosan: Református Kollégium és könyvtár, Rákóczi vár bástyai, termálfürdõ)
18 órától 

Sárospatak, Rákóczi vár 
 

 • megnyitó 
 • könnyû vacsora, szürkületkor: takaródó 
k e d d e n  
június 22-én hajnalkor 

Sárospatak 
Hegyalja, Bodrogköz, Hegyköz

 • reggeli után indulás az emléktúrára 
vezeti: Varga Zoltán 
az állomások: a Zemplén nemzeti történelmünkhöz fûzõdõ helyszínei 
 
18 órakor 
Filkeháza, 
gk. templom és kertje 
 
 • esti ima (vecsernye) görögkeleti módon 
 • utána: Kajatán táborfoglalás, vacsora 
s z e r d á n  
június 23-án 9 órától 

Füzérkajata és környéke 
közösségi porta 
református templom 
 

lelki nap  
 • Kókai Csaba (Hernádcéce) igehirdetése 
 • csoportos és egyéni program 
 • önismertetõ játék a pályaválasztáshoz 
 • Marincsák László (Debrecen) elõadása 
20 órától 
Füzérkajata, kultúrház udvara 
 • táncház a Bodroggal és a Szeredással 
 • tábortûz 
c s ü t ö r t ö k ö n  
június 24-én - 10 órától 

Kajata, közösségi porta 
 

 • ünnepi (lelki és kulturális) program 
 • Pankótai József beszéde 
 • házszentelõ 
16 órától 
Kõkapu 
 
 • a sátorfalu megnyitása 
 
p é n t e k + s z o m b a t  
június 25-én és 26-án 
8 órától 
Kõkapu 
 
folyamatosan: 
 • kiállítás, szakmai és kulturális mûsor
 • alkalmi posta, könyvvásár
 • állásbörze
s z o m b a t o n 
június 26-án - 19 órától 
Füzérkajatán 
 
 • élõ együttesek, tánc, játék 
 • Böszörményi Ifjusági Zenekar
 • REadY TEddY
v a s á r n a p o n 
június 27-én - délben 
Kõkapu
 • istentisztelet / szentmise után: 
 • záró rendezvény
 
 

Kõkapu-Vásárhely

V á l o g a t á s     a     m û s o r b ó l :
 
 

Szakmai elõadások

 
pé. VI. 25. 

12 órakor

Dr. Lukácsné Dévényi Zsusza: "Hogyan indítsak önálló vállalkozást Magyarországon?

 

pé. VI. 25. 

15 órakor 
 

Zolcsák Miklós és Kelemen Erzsébet: „Az ikonfestészetrõl és a költészetrõl”
szo. VI. 26. 

9:30-11:45

(több közremûködõ) csoportos beszélgetés egy bibliai szakaszról, ökumenikus istentisztelet 

 

szo. VI. 26. 

14 órakor

(több közremûködõ) "A lelki hivatásról

A papi, lelkészi, szerzetesi, hittanári pálya és a hivatástudat. 
 

szo. VI. 26. 

15 órakor

Rusznák Miklós: "Keresztények felelõssége a társadalomban

Az emberek mit várnak a keresztényektõl? Elég-e az, hogy panaszkodjunk a politika "piszkos trükkjei" miatt? Mit lehet, mit kell tenni rossz struktúrák megváltoztatása és a politika színvonala emelkedése érdekében? 
 

 

Az elõadók:

Kelemen Erzsébet – született 1964-ben Edelényben, tanár (magyar, ének-zene, hittan).
Dr. Lukácsné Dévényi Zsuzsa – a Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) sátoraljaújhelyi képviseletvezetõje.
Rusznák Miklós - Üzemmérnök, mezõgazdasági szakértõ. 1990-tõl a Megyei Közgyûlés tagja, 1994-1998 országgyûlési képviselõ. Sátoraljaújhely város önk. képviselõje.
Tatár Iván - zenész és költõ, amikor nem svájci rezidenciáján tartózkodik, a miskolci Egérlyúk Pinceszínház igazgatója. A vásárra önálló gitárhangversennyel és regénybemutatóval készül.
Zolcsák Miklós – görög katolikus lelkipásztor Kenézlõn, az ikonok évek óta mélyebben foglalkoztatnak és érintenek
 
 

Kulturális rendezvények

 
Folyamatosan: egyéni beszélgetés, gyónás, tanácsadás lehetõsége (lelkészek, pszichológusok, pedagógusok és más közéleti, illetve tapasztalt emberek közremûködésével)

A sátorfaluban az elõre tervezett mûsorokon kívül spontán kulturális és szakmai összejövetelekre nyílik mód. Ezeket a helyszínen be kell jelenteni a recepciónál és ki lehet függeszteni a faliújságon, illetve hirdetni a táborújságban. A részvevõk és a kiállítók osszák meg ötleteit, tehetségeit, alkotásait, ...