kajatai követ


Vissza a kezdő laphoz

Kárpát-medencei ökumenikus értesítő Füzérkajatáról:

 a negyedik évfolyam 4. + 5. száma, megjelent 2000. Krisztus mennybemenetele ünnepén.
 
Levél a tudás fájáról
Hírek
Vers
Levél az élet fájáról
Ima

Kedves Barátaink!

Jelentkezem a tengerfenéki búvárállásról! :-) (A be nem avatottak számára: kéthavi hírnökünk, mely szorgalmasabb szerkesztő híján már amúgy is késésben volt, most majd’ fél esztendőig hallgatott.) A felmerülő, talán egy kicsit pihent buvár-követ most nem bocsátkozik magyarázatokba. A beavatottabbak tudják, hogy nem hallgatott, éppen csak alakult. Fiatalabb most, mint valaha.
Nyíltan bevallom, hogy másképpen képzeltem a jubileumi esztendőt - akár húsz vagy tíz évet pillantom vissza, akár ha néhány hónapja még dédelgetett terveimre és kedvenc elképzeléseimre gondolom, melyeket (mint mindig) jórészben Tőletek kaptam, Veletek osztottam meg először. Nem bánom, hogy úgy jött, ahogy. Szükségem van egy kis elmélyülésre, miként arra is volt szükség például, hogy változás kedvéért cégemmel (értsd pénzkereséssel) jobban foglalkozzék. Elvégre a közösségi porta eddig is valahogy használható volt, de a 2000. első félévi kedvező eredménynek köszönhetően most már arra spekulálhatok, hogy netalán a nyáron nagyban és egészen befejeződik a felújítás, ahogyan képzelem (vendégszoba, melléképületek, esővízcsatorna, kerítés, konyhaberendezés, tereprendezés, műhely). Az üzleti eredmények és lehetőségek új terveket szülnek. Utóbbiak nyomán, bár időt és erőt is lekötnek, új embereket be tudunk vonni. (A bátor és vállalkozó érdeklődők jelentkezését várja a szerkesztő-főkövet.)

Magyarul, úgy jó, ahogy jött. Nem szándékom, hogy a követen keresztül függesszem ki személyes szennyesemet. Újra meg kellett állapítanom, hogy magától nem megy semmi, minden követ(et) személyesen meg kell mozgatni. Az útirányhoz a magam részéről konokul ragaszkodom, az ütemre és a sebességre nézve egyre rugalmasabb vagyok, miképpen a módszerekkel is tartom. Sőt, a fentiek értelmében, 2-ezerben közösségünk részére újabb mérföldkövet veszek ki. Szerintem, amennyiben keresztszüleink Basel és Graz (szóval az un. „zsinati folyamat” egyik kézzel fogható kifejezéseként láttuk a nap világát), akkor a Jubileum bérmaszülőnk lehet. A grazi ökumenikus csúcstalálkozónak vagyunk a folytatása – akkor léptünk először ki a nagyobb nyilvánosság elé, akkor született meg a szlogen „kajata = GRAZ kicsi lángon, 365 napon át”. Valamit ebből meg is valósítottunk, ég a kicsi láng – de a leves még nem forr! Ehhez talán a Jubileum pünkösdi tüze pont az, ami kell nekünk. Az, ami most készülőben van. Nevet nem tudok neki adni, programot nem tudok kigondolni előre. Amit el lehet mondani és gondolni róla, azt már le is írtam, elmeséltem és megálmodtam. Lehullott a mag, meg is öntözték és – hiányosan bár, de – meg volt kapálva. Mostanára már nem ütemeztem be semmiféle nagyobb munkát, mert most már a csira dolga, hogy fává nője ki magát és gyümölcsöt hozzon. ’Elvileg’ összeállt egy elképesztő csapat, többnyire magyarországi ismerőseim és azoknak ismerősei, de az a kovász még nem kelt, mely átjárná a tésztát.  Rendkívül széleskörű és színes csapat, nagyon okosak és tehetségesek vagytok. Többen közületek már komoly hozzájárulásra tekinthettek az Isten szőlőjében, mindenetek adtatok, le vagytok terhelve, az unalmat csak hallomásból ismeritek – mégis, úgy érzem, valami új Pünkösd iránt vágyódtok. Éreződik, hogy a régi szekértáborok bomlanak. Nem elég megpihenni a régi babérjainkon – amikor azokkal az új levest kell ízesíteni; végig követni régi jó szokásainkat – amikor azok legjavát új kezdeményezésekbe „át kell menteni”. (Az evangéliumban újító erő rejlik, közben meglett igazság, meglehetősen régi. A világ történelmében mégis csak az utolsó öt percet teszi ki az örömhír korszaka. A végső időket éljük, görögül az eschatont.)

Megvan a zöldség: a magunkfajta poszt-Trianon, poszt-kommunista, poszt-kapitalista, posztmodern, félig-meddig felvilágosult és globalizálódó, egy menthetetlenül ellentmondásos, szép és izgalmas világon élő emberek. Valaki már összegyűjtött valamennyiünket egy nagy, láthatatlan fazékba. Itt-ott fel-fellángol alatta, várjuk a tüzet. A főszakácsok (főzöldségfélék?) meglett, megtért krisztuskövetők: három évet az Úrral töltöttek, ki itthon a kommunista Magyarországon, ki másutt. Aztán átestünk a rendszerváltás lelki kálváriáján, de a legelvetemültebbeknek megjelent maga a feltámadt Krisztus - Magyarország, Közép-Európa és minden nemzet Egyháza Fejeként. Rájuk lehelt és azt mondta: Vegyetek Szentlelket! Vigyétek tovább ügyemet. Üljétek meg a Jubileumot, ahogyan illik és ahogyan tudtok, s lássatok engem felvonulni oda, ahol helyet készítek Nektek, s ahonnan vissza fogok térni, hogy magamhoz vegyem szeretett Mennyasszonyomat. Ti pedig még a magatok Pünkösdje tűzén mentek keresztül, hogy tisztítsam ki belőletek a salakot. Akkor tudjátok meg, hogy igazat mondtam, amikor a Jubileumban szemetek engem megtekint, a mennyei Atya jobbján ülve.

Mennybemenetel ünnepét írjuk; még mit sem sejtve a pünkösdi események felől, de ígérettel gazdagok vagyunk, a vigasztalás ígéretével. Odabámulunk a semmit és mindent mondó felhőkbe, azokba a felhőkbe, melyek szeretett Urunkat eltakarják szemünk elől. Az elvált lét fájdalmát és a viszontlátás ígéretét folyamatosan elénk rajzolják. A felhők létünk paradoxai.

Mielőtt tovább haladnék, hadd hívjam fel figyelmetek a hírrovatra. Ott a helye közösségi és egyéb fontos egyházi híreiteknek, valamint más, nemzet és társadalom részére lényeges híreknek. Az osztrák Transitforum újabbi megmozdulását részben azért vettem fel, mert azokkal az emberekkel személyesen találkoztam, részben mert tanpélda az Európai Unióra nézve: megvannak a lehetőségek, s olykor ki kell harcolni. A légszennyeződés, a terhek közlekedése és a közlekedés terhe nálunk is rendkívül aktuális téma, melyhez sürgősen más világításban érdemes volna hozzálátni (pl. vasúti infrastruktúra autópályák helyett, vagy mellett, forgalomcsillapítás, kerékpáros és gyalogos forgalom figyelembe vétele, a közlekedés ésszerűsítése, a költségek tényleges okozói általi rendezése, minderre való nevelés). A Népek (értsd: Civil Társadalom) Millenniumi Fóruma zárónyilatkozata nem csak idealizált víziót fest elénk, hanem nagyon is ésszerű és sürgős lépésekre irányítja a figyelmünket, miképpen térhetnék vissza földünk aprajai és nagyjai egyaránt a fenntartható fejlődés útjára. Talán egy kicsit érzékelhetjük a válság globális méreteit és fokozatait, így egyrészt magyarországi hely-zetünket némileg tárgyilagosabban tudjuk megítélni, másrészt pedig világosabban láthatjuk: saját magatartásunk miképpen hat ki, akár globális szinten is, szűkebb-tágabb környezetünkre.


Ha internet hozzáféréssel rendelkezel, szólj, meghívlak a k-listára. Ott még többet találsz, ami ide nem fér bele, illetve van lehetőség válaszra, eszmecserére. Ha nincs hozzáférésetek, de számítógépetek van, akkor ha szóltok, segítünk telepíteni egy ingyen drótposta hozzáférést. Maga a követtel is több tervem van, több potenciális munkatárs és hozzájáruló lenne. Ahogyan sikerül, az új évfolyam megkezdésével folyamatosan haladunk. Kíváncsi vagyok véleményedre és ötleteidre is.
Az idén annyi tábor és lehetőség van, ide Kajatára nem terveztem semmi különöset. (Le is mondtam minden olyan lelkigyakorlatot, tábort, rendezvényt, ahol nem kell személyesen közreműködnöm.) Kajatán viszont nyitott ajtóra találsz, csak kérlek – és ehhez lehetőleg mindenki tartsa magát – mielőtt jöttök, szóljatok. Telefonon, levélben, drótpostán. Meghívásos alapon indulunk túrázni is. Azt sem bánom, ha magadat hívod meg, csak jelentkezz előre. Örülnék annak, hogy ha a Zempléni Művészeti Napok alkalmából összegyűlne egy lelkes kis csapat Kajatán (aug. 18-26.). Remélem valami járművet (mikrobuszt) is sikerül biztosítani, a távolabbi helyszínek miatt. A közeli helyszínekre gyalogtúrával számítsatok.
A szép számok és jó (nagyképű?) ötletek ellenére még nem tartunk sehol a „jubileumi akció”val. Még mindig a régi, 2-százvalahány törzsolvasó. Ha majd csak összeszedünk magunkat és Isten is úgy akarja, csak idő kérdése, mikor leszünk tényleg 20 ezren.
Itt ahol vagyunk, a pusztában a Jordán folyó mentén.

Mára ennyi, folyt. köv., ha megéljük.
Amennyiben mindennek utána járnék és mindent közölnék, ami egy tanítvány élete oldalain le van írva a sorok közt, akkor a fél internet sem lenne elegendő. :-)

Jubileumi, kézzel válogatott szeretettel:
 

-ban István testvéretek

Ui.: Amennyiben valamit nem értesz, ne bánkódj – biztosítalak, nem vagy egyedül. Amennyiben valamit helytelenítesz, légy nagyvonalú, de ragaszkodj saját álláspontod kialakításához, képviseléséhez. Soraim műfajára nézve, élménybeszámoló, szentbeszéd, buzdítás, ima és tanítás keverékével van dolgod prófétai színezésben. Az élmény szubjektív, nehezen cáfolható. A szentbeszédben gyakorlatilag minden szabad, ami felépít. A buzdítás keresztény életünk katalizátora, jó és hasznos ötletek hordozója, szunnyadozó befészkelődők olykor kellemetlen serkentője. Az ima a lélek szárnya, meghitt Istenközelségbe visz, transzcendens erő és mindennapjaink kovásza. A tanítás révén beépül egy olyan szűrő, mely átengedi az igazi, életünket alakító információt és a hamisat kiselejtezi. A prófétai szín pedig azt teszi: ránk kényszerít egyfajta isteni szemüveget. Igaz félelemmel tölt el a ’második halál’ iránt, melynél csak az Úr szeretete jobban motivál. Az idő közelségét teljes intenzitással éljük át, amikor „aki gonoszat tesz, tegye továbbra is, aki tisztátalan, csak tisztátlankodjék, de aki igaz, legyen egyre igazabb, és aki szent, legyen mind szentebb.” Láthatod (és ha ismersz, tudhatnád), hogy szabadmadár vagyok, aki Krisztus szeretete emelőszelén kering, ahonnan a Mester akaratán kívül senki és semmi le nem kényszerít.

 FEL

L e v é l   a   t u d á s   f á j á r ó l :

Nabotnak, a jiszreelitának volt egy szőlőskertje Achábnak, Szamaria királyának a palotája mellett. Acháb beszélt Nabottal. Így szólt hozzá: "Engedd át nekem a szőlőskertedet, hogy veteményeskertül szolgáljon nekem; egész közel fekszik házamhoz. Adok érte egy jobb szőlőskertet, vagy ha úgy tetszik jobban, kifizetem az árát pénzben." Nabot azonban azt válaszolta Achábnak: "Az Úr óvjon attól, hogy atyáim örökségét átengedjem neked!" Acháb hazament. Kedvetlen volt és haragos a válasz miatt, amit Nabot, a jiszreelita adott neki, amikor azt mondta: "Nem engedem át neked atyáim örökségét!" Leheveredett, befordult, és nem evett semmit. Odament hozzá a felesége, Izebel és megkérdezte: "Mi van veled, hogy olyan kedvetlen vagy és nem eszel semmit?" "Megbeszélésem volt a jiszreeli Nabottal - felelte. Azt mondtam neki: Engedd át nekem szőlőskertedet arany ellenében, vagy ha úgy tetszik jobban, adok neked érte egy másik szőlőskertet. De az kijelentette: Nem engedem át neked atyáim örökségét!" Felesége, Izebel erre azt mondta neki: "Hát nem vagy Izrael királya? Kelj föl, egyél és légy jókedvű. Majd én megkerítem a jiszreeli Nabot szőlejét." Aztán leveleket írt, lepecsételte az ő pecsétjével és elküldte őket a Nabottal együtt lakó véneknek és előkelőknek. Ezt írta a levelekben: "Hirdessetek böjtöt és Nabotot ültessétek az asztalfőre, az emberek közé. Aztán vele szemben két semmirekellő ember kapjon helyet, akik tanúskodnak majd ellene és kijelentik: Káromoltad Istent és a királyt. Aztán vezessétek ki és kövezzétek agyon!" S polgártársai, a vének és előkelők, akik együtt laktak vele a városban, úgy tettek, amint Izebel parancsolta, ahogy a nekik küldött levelekben írva volt. Böjtöt hirdettek, és Nabotot az asztalfőre ültették az emberek közé. Aztán előkerült két semmirekellő ember, s leült vele szemben. Tanúságot tettek és kijelentették: "Nabot káromolta Istent és a királyt." Erre kivezették a város elé és agyonkövezték. Majd jelentették Izebelnek: "Nabotot megköveztük, halott." Mihelyt Izebel meghallotta, hogy Nabotot agyonkövezték, azt mondta Izebel Achábnak: "Nos, vedd birtokba Nabot szőlejét, amelyet nem akart neked pénzért átengedni. Mert Nabot nem él többé, halott." Amikor Acháb meghallotta, hogy Nabot halott, fogta magát Acháb, elment a jiszreelita Nabot szőlejébe és birtokba vette.
A Királyok 1. könyve 21. fejezetéből
Talpra, magyar! S ha úgy tetszik, talpra román, ukrán, szlovák, délszláv, albán, görög, s még a török is talpra. (Ha nem tetszik, akkor is, mivel ezt a levelet a magyar közéletnek nem csak az egyik szekértáborának emlékkönyvébe ragasztom.) Akár balosan, akár jobbosan, de mindenképpen kísértetiesen visszhangzik felénk: „Nabot káromolta Istent és a hazát. Nabotot megköveztük, halott. A rohadék. A parancsot teljesítettük.” Aztán valakik odamennek, és birtokba veszik a Nabot szőlejét, aki a maga lelkét nem volt hajlandó elárverezni.

Ennyi a tudás fájáról, ennyi az antikrisztusi lelkületről. Viszont annak a fának a teljes neve: a jó és a gonosz tudásának fája. Mivel egyszer ősszüleink, úgy hírlik, fogyasztottak tiltott gyümölcséből – s kétszer úgysem lehetett – hadd tegyek említést a túloldalról is. Hirdetem az ellenállást, a rabiga feloldását. Nem véres forradalommal és politikai hadjárattal sem, hanem az Isten gyermekei szabadsága érvényesítésével. A Trianon utáni határokat a fejekben tegyük átjárhatóvá, hogy gyerekeink, unokáink majd úgy mehessenek át Szlovákia területére úti okmány nélkül, mint aki hazatér, mint aki Abaúj vármegyéről Zemplén vármegyére halad.

Ki az, aki a modern Achábékkal mer szembe szállni, hogy Izebel befolyását hatástalanítsa? Izebel sorsát ismerjük, kutyaeledel, a pokol fia.

A pusztában kiáltónak volt bátorsága; oda is tartotta fejét, miután ki-kiabálta lelkét és emberek sokaságát a megtérés ösvényére terelt. Egyetemes rálátása volt, minden réteget, minden csoportot és az egyéneket is meg tudott szólítani. Legfőbb érdeme viszont a lelki fogyókúra. Az isteni Bárányra mutatva, úgy nyilatkozott: Neki növekednie kell, nekem kisebbednem. Felismerte volna azt a szelíd hangot, azt a tüzes tekintetet, mely mindent megkövetel úgy, mintha a világ legtermészetesebb dolgáról lenne szó? „Gyere, kövess engem…” Valóban, így illik teljesítenünk minden igazságot.

 FEL
 

 Apró hírek, idézetek, gondolatébresztők

TANÁCSOK A NYÁRI SZÜNETRE diákoknak:

A SZÜNET csak önmagában semmi, a nemlét. Ne bízz benne!

NE ABSZOLUTIZÁLD, mert nem ez, hanem istennel töltött csendjeid mentenek meg.

NE DRAMATIZÁLD drága szabadidődet, mintha elszántan kellene védened közösségeddel, vezetőiddel szemben. Inkább élj a százarcú szeretetben, hiszen nagyobb öröm adni, mint kapni.

NE is BAGATELLIZÁLD a nyaradat, mert az LEHETŐSÉG. Perceid a kincseid. Nem pocsékolhatsz belőlük, el kell velük számolnod.

A SZÜNET azért nem semmi. VÁRD ÖRÖMMEL! Jönnek a (szép)szeretet meglepetései, no meg a hűségedet bizonygató küzdelmek a tisztaságért, a jóságért, a különbbé válásért.

HASZNÁLD EGÉSZSÉGGEL! Ezt a nyarat egyszer kapod. Ebből nincs utóvizsga, a végén nincs hová függeszteni a hibajegyzék javítását.

KÖSZÖND MEG SZÍVBŐL, ISTENTŐL KAPTAD! Azért kaptad, hogy a szünet után ne lehessen rád ismerni: visszajött a kedved, megsokszorozódott az erőd, és ez kitart a következő nyárig…

Balázs Béla.megyéspüspök
Magyar katolikus Mea Culpa? "Az erőszakos evangélizáció, melyért II. János Pál pápa külön is bocsánatot kért, Szent István és utódai részéről egybeesett a nyugati életforma vaskezű terjesztésével. Szent István művének kettős - a nagyszerű eredményekről és a vétlen áldozatokról is megemlékező – mérlege nagymértékben ellentétes lenne a magyar történetírás fekete-fehér klisékben gondolkodó hagyományaival. Ha a katolikus egyház vállalkozna rá, akkor a szekértáborokba szakadt közélet fölött messze a magasban röptetné el a szellemi elegancia galambját."
Hegyi Gyula a Népszabadságban (2000.III.23.)
A Transitforum követeli: az osztrák kormány perelje be az EU-t.
Innsbruck (Der Standard tudakozódása alapján) – A közismert osztrák civil szervezet „Transitforum Tirol-Austria” a tranzitforgalmat szabályzó szerződés megszegése végett nemcsak követelte, hogy a kormány perelje be az EU-t, hanem úteltorlaszolás szervezésével is fenyegetőzött.  Az EU Bizottságát már 1999 október óta tájékoztatják afelől, hogy az osztrák tartományon áthaladó tehergépkocsik száma az elmúlt esztendőben messze meghaladta a megállapodott értéket. Ennek ellenére a mai napig sem hajtották végre az „öko-pontrendszer” szerződésben előírt módosítását. Ezen mulasztásával a Bizottság, a „szerződések őrzőjeként tudatosan elősegíti … a természet és a lakosság fokozódó mérgezését az osztrák alpesi tranzitútvonalak mentén”, valamint súlyos szerződésszegést követ el. A jelen vita lényege, hogy az eluralkodó forgalom elrabolja a lakosság alapvető jogát, hogy ép és egészséges környezetben élhessen és gazdálkodhasson.
A tranzitforgalmat szabályzó szerződést azzal a világos céllal kötötték meg, hogy a tehergépkocsi forgalom okozta szennyeződést tartósan 60 %-kal csökkentsék. Ezt a csökkentést mennyiségi korlátokkal és a teherforgalom vasútra való átirányításával kívánják elérni, emellett a tényleges költségek az okozó által történő fedezését célozták meg. Ez idáig viszont a célok egyikét még messziről sem érték el, hangoztatja a Transitforum. Ausztria teljesítette szerződésbeli kötelességét a vasúti infrastruktúra területén, az északi és déli partnerek pedig, Németország és Olaszország még mindig nem. A tranzitforgalmat ellenzők éveken keresztül tűrtek és vártak, igyekeztek kihasználni minden demokratikus eszközt, „sorozatosan rossz kompromisszumokat nyeltek le”. Az Alpokban élőkre és gazdálkodókra viszont nincsenek tekintettel. A szóvivők szerint lassan kijönnek a béketűrésből, „amiért gyermekeink jövőjéről van szó, amiért kulturális hagyatékunk és gazdasági létünk forog kockán, a szűk hegyi völgyekben élő emberek élete pedig ellehetetlenül. Azért tájékoztatjuk az osztrák kormányt a felől is, hogy az alpesi lakosság alapvető jogai védelmében kész arra is, hogy utcára vonuljon. A készülődés már javában folyik.” Így szól a kormánynak címzett nyílt levél.
A magas hegyi völgyek élővilága, mivel ritkább a levegő és a légszennyezés sem tud szabadon elvonulni, különösen érzékeny a motoros járművek okozta szennyeződésre.

Mit jelent nekünk ez a szó: mondák? Mesét? A görög mitológiát? Vagy éppen a magyar mondavilágot? S ha ez utóbbit, mennyire tartjuk hitelt érdemlőnek, s mennyire egy gyermekkorhoz tartozó mesének? S vajon a valóságban milyen volt népünk élete az államalapítás, sőt a Honfoglalás előtt? S milyen volt ezekben a múltba vesző időkben más népek élete? Ezekről a kérdésekről, pontosabb-an elsődlegesen az írott történelem előtti időkről szól a MONDÁK újság. Akit érdekel, iratkozzon fel az olvasók közé! Ehhez nem kell mást tennie, csupán elküldenie egy levelet a fel.mondak@nimrud.eet.bme.hu címre, a levél tartalma érdektelen.

Megalakult a Magyar Keresztény Internet Egyesület, az egyházi webmesterek, illetve a hazai Internetes Konferencia szervezői kezdeményezésére. Tevékenységünk megkezdését késő nyárra tervezzük, késő ősszel pedig újabb nemzeti konferenciát, minden, internet iránt érdeklődő keresztény részére. Tagok lehetnek természetes és jogi személyek. Az elnökség tagjai: Bogdányi Gábor, Léránt István, Neumann István, Pásztor Miklós és Pető Gábor internetes körökben nem ismeretlennek.

2000. július 13-16. Gömörszőlősön VI. Országos Öko/ Élőfalu Találkozó. Információ, jelentkezés: Ökologiai Intézet, 3928 G’szőlős, Kassai út 37.

2000. június 26-tól július 2-ig Diákok és Tanárok Találkozója a Magyar Kálvárián (Sátoraljaújhely). Érd.: Piarista Kollégium 47/322-433. A találkozóra a mostani határok innenről és túlról egyaránt érkeznek, ezzel újra eredeti rendeltetésének ad-juk át azt a nemzeti zarándokhelyet. Rangos kulturális program (Kassai Thália Színház, Kormorán, Téka, Romanu Suno és Kaláka együttesek).

2000. június 23-24-én a KÖT konferenciát rendez a Deák téri Evangélikus Gimnázium Dísz-termében (V., Sütő u.1-3). Témák: A bűnbánat, a bocsánatkérés és a megbocsájtás (péntek du. 2-től); A megtestesülés misztériuma; Miben kell egy legyünk és miben őrizzük meg különbözőségünket? (szombat de. 9-től)

KET Sátortábor Kisorosziban: IFJUSÁGI és EGYETEMISTA TALÁLKOZÓ 2000. július 28-tól  augusztus 7-ig. Jelentkezhetnek 17. év felettiek! 10 nap sátorozás, teljes ellátás. Sátort, étkezési felszerelést hozni kell. NYITÓMŰSOR: július 29-én 17-órától a Testvérek koncertje, mely rendezvény ingyenes és nyitott. TÁBORI PROGRAM: félnapos kirándulások, fürdés a Dunában és a közeli tóban, sportversenyek, vetélkedők, ismert újságírók és közéleti személyiségek előadásai, társasjátékok, csángó és egyéb tánc-tanulás, tábortűz, közös éneklés. Tábori misét mondanak: Gyulay Endre megyéspüspök, Pákózdi István egyetemi lelkész. Jelentkezés: 2000.július 20-ig. Költség: diákig. 7.500, anélkül 9.500, részidőre 1300/nap/fő. Befizetés: postai csekken a következő címre:  KET, Seres Sándor, 1085 Bp., Mária u. 20., személyesen munkanapon 18-21 óráig ugyanott. A csekkre kérjük ráírni az igényelt részidő napjait, pl.: 28,29,30.=3nap 3900 Ft. Info-tel: 267-63-36 este 18 órától. Háló: ketellat@hcbc.hu , http://ket.hcbc.hu

Nemzetközi Ifjúsági Továbbképző Szeminárium a magyar és a német Szalézi Tartomány szervezésében, 2000. július 31. és augusztus 14. között Budapesten, kb. 50 személy részvételével. A találkozó mottója: "Demokratie - ein Spiel für alle" (Demokrácia - egy mindenkit megszólító játék). Fő célja: nemzetközi vallásos fiatalok politikai és ifjúsággal való foglalkozásra képesítő továbbképzése, véleménycseréje, közös együttléte és kikapcsolódása. A találkozó hivatalos nyelve a német, ezért fontos, hogy a jelentkezők társalgási szinten tudjanak németül (végszükség esetén angolul). Programja:

Jelentkezhetnek: 16-25 évesek. Részvételi díj (ellátás, koszt, stb.): nyugat-európaiaknak 350 DEM, kelet- ill. közép-európaiaknak - 160 DEM. Támogatás kérhető. Felvilágosítás, jelentkezés: Csány Péter SDB, 1044 Bp., Aschner L. tér 10., tel: 369 3817, fax: 380 4562, csany@gmx.net

Eszékben az adventista, protestáns és római katolikus keresztények összefogtak a megbékélés és a kiengesztelődés érdekében a háború sújtotta kelet-horvát térségben. Március 6. és 10. között egy szak-ember, Wolf professzor konfliktusmegoldási technikákról tartott előadásokat. Marijan Persinovic adventista lelkész szerint a részvevők „reggelente eszmét cseréltek arról, miképpen segítsenek hathatósan az erőszak áldozatainak, de elkövetőinek is Kelet-Szlavóniában.” Lelkész kollégai előadásaikban megosztották saját tapasztalatait, és a megbocsátás bibliai üzenetét hangsúlyozták, mint a lelkileg egészséges és örömteli élet feltétele, kiváltképpen a térségben is. A szervezők kiemelik a mély imaközösség jelentősségét, mely a katolikus, adventista és evangélikus egyházközségek tagjai közt kialakult. A Horváth Adventista Egyház szóvivője úgy méltatja az összefogást: „Felbátorodtunk az eszéki eseményeken, s újra elkötelezzünk magunkat a béke támogatása mellett. Az adv. Egyházra jellemző világszerte, hogy a konfliktusok békés úton történő megoldása mellett áll ki.”

(Forrás: Adv. News Network)
Június  30-án kezdődik Bp.-n a Magyar Reformátusok IV. Világtalálkozója. A csaknem kéthetes esemény házigazdája a Dunamelléki Református Egy-házkerület, fővédnöke Orbán Viktor miniszterelnök. A központi, illetve ópusztaszeri programok után egy hétig a helyi Kárpát-medencei magyar ref. egyházközségek, egyházkerületek fogadják be a világtalálkozó programjait. A központi rendezvények július 15-én, a budapesti Kálvin téri református templomban fejeződnek be. Az eseményhez kapcsolódóan július 22-én Nagyváradon ifjúsági világtalálkozót tartanak. Ugyanezen a  napon Genfben, a Saint-Pierre katedrálisban ünnepi istentisztelettel, illetve a reformáció emlékművének  megkoszorúzásával ér véget a IV. Világtalálkozó.

Gyulay Endre, a katolikus püspöki kar h. vezetője felszentelt egy, a magyar keresztények adományából készített táblát a szentföldi Enkáremben, a Keresztelő Szent Jánosról enevezett templom kertjében. A táblán Zakariás hálaimája olvasható magyarul.

KERÉKPÁROSOK, GÖRKORISOK  FELVONULÁSA és más fővárosi rendezvények    A DROGELLENES VILÁGNAP alkalmából: Egy 2x200 km-es kerékpáros váltóban való részvételre, és egy nagy kerék-páros+görkoris(!) felvonulásnál várják azokat, akik  az év leghosszabb nappalán, Szentiván napján csatlakozni szeretnének egy világraszóló eseményhez. Célja, hogy a világ legtöbb országában, egy időben, a kábítószer okozta ártalmak és kockázatok, valamint az ellenük való összefogás a társadalmi tudatosság középpontjába kerüljenek. Bár az ENSZ júni.26-át nyilvánította a kábítószer elleni küzdelem világnapjának, hazánkban az Ifjúsági és Sportminisztérium június 24-ét jelölte meg a tüntetés napjaként. Ezen a napon két csapat kerékpáros fog végiggurulni a kábítószerkereskedelem legismertebb hazai útvonalán az 1-es és a 5-ös úton, Röszke és Hegyeshalom között. E két irányból reggel 7 órakor Budapest felé induló kerekesek több nagyvárost is érintenek, ahol kis pihenőt tartanak és csatlakozni lehet hozzájuk. (Győr, Tatabánya, ill. Szeged és Kecskemét). A Budapestre kétfelől beérkező  kerékpáros váltóhoz a Műszaki Egyetem Gellért tér melletti parkolójában, 17 órától lehet csatlakozni. Innen indul a felvonulás az Országház elé, majd tovább a Népstadionhoz, ahol különféle programok  és koncert várja az érdeklődőket. A bringás-görkoris felvonuláson résztvevőknek a szervezők (Magyar Kerékpáros Szövetség és a Kerékpárosok Együttműködési Fórumának tagjai –a montisok, a túrakerekesek és a városi bringások) alkalmi pólókat ajándékoznak. És egy kerékpár is kisorsolásra kerül, a Cora-Törökbálint Kerékpáros Egyesület jóvoltából. (BringaInfo  a rendezvényekről:   Média-Sprint Kft:  Tel: 455-6191;  a kerékpáros váltóról  és a felvonulásokról, ill. a budapesti eseményekről: MKOSZ, Fallenbücher Imre, Tel: +20 3367-759)

Egy örömhír! Dámócon a görög katolikusok szerzetesek kápolnáját nemrég szentelték fel. A szerzetesek vendégeket is fogadnak, elő-zetesen célszerű érdeklődni telefonon a gk. parókián (47/395-018).

Az Erdély Visszhangok nemzetközi kórusfesztivál alkalmat adott arra, hogy egy ortodox templomban együtt énekelhettek vendéglátóikkal görög katolikus, református és baptista énekkarok a Szilágy megyei Zilahon. Mindez tulajdonképpen egy választási kampányfogásnak volt köszönhető: a jelenlegi, az RMDSZ polgármesterjelöltjével szemben álló zilahi polgármester, Durcau Petru az utolsó pillanatban visszamondta a városháza dísztermét. Ezért hívta meg a rendezvényt a Sf. Vinere ortodox templom papja, sőt felajánlotta, hogy a jövőben is ott rendezzék meg a fesztivált. „Nem mindenki örült ennek a nyitásnak, amelyet Ghiurco Ioan ortodox pópa vállalt, de remélhetőleg követőkre talál, mert a templomi kórusmuzsika szépsége, sokszínűsége, üzenetének időszerűsége csakis a megszentelt helyen tud igazán hatni az annak befogadására alkalmas hallgatóságra.”

(Forrás: Szabadság – Joób Sándor)
Hello testvérek! Herbert Jaque R.-nek hívnak és Chilében élek. Azért írok Nektek, mert szeretnék megismerkedni új testvérekkel és barátokkal, kint a nagyvilágban. Címem: Futalelfú # 485, Villa Turingia, Temuco, Chile. Drótposta: hjaque@cidweb.com (angolul írt, eszerint spanyolul és angolul lehet levelezni).

„Azzal a valósággal kell szembesülnünk, hogy a minap világszerte fokozódik a vallásilag motivált erőszak”, figyelmeztetett M. Maurice Verfaille, a Nemzetközi Egyesület a Vallási Szabadság Védelméért főtitkára, március 6-án egy portugáliai konferencián. A kommunikációs szakembereknek rendezett lisszaboni tanácskozáson példaként felhozta Kelet-Tímort, Indonéziát, Pakisztánt, Iránt, Indiát, Algériát, Egyiptomot és a Szudánt, ahol különböző körülmények mellett megfigyelhető a „vallási türelmetlenség dagálya”. (ANN)

Kárpát-medencei Magyar Családok Millenniumi Találkozója. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) szeretettel hívja a határokon innen és túlról a július 14-16 között Gödöllőn tartandó Találkozóra, ünnepelve ezeréves államiságunkat. dr. Benkő Ágota elnök szavaival „viharos történelmünk során a családok őrizték meg az anyanyelvet, a hitet és a hagyományt; minden, az élethez szükséges tudást és értéket. A nemzet és az anyaország határai nem esnek egybe. Találkozóra hívunk hát összetartozásunk jegyében minden családot. Ünnepeljünk egy-ütt és egységben, adjunk gyermekeinknek közös élményt! Gondolkodásában, értékrendjében, politikai nézeteiben oly nagyon szétszakított világunkban éljük meg az együvé tartozás csodáját!” JELENTKEZÉS: N.O.E., 1056 Bp., Március 15. tér 8., Tel: 317-4909, 266-7771, Fax 317-4563, noe@mail.datanet.hu

Iskolai szünetek kivételével minden szerdán 17-19 óráig tanácsadást tartanak a Természetes Családtervezésről a pesti ferences rendház földszinti hittantermében. A TCST irodájának címe: 1053, Veres Pálné u. 10. I., Tel/fax: 484-0734.

16-26 év közötti katolikus fiataloknak jubileumi nagytábor Zánkán, június 26-tól 30-ig. (Tekintettel a követ késésére, kivettem a részletes leírását. Aki nem jelentkezett, de esetleg megpróbálná szerencséjét, vegye fel a kapcsolatot az egyházmegyei ifjúsági referensével, illetve Tel/ Fax 1/484-07-34.) A program kiválónak ígérkezik, a katolikus nagygyűlés július 1-2-án a tábor folytatását képzi. Aki ez utóbbira jönne csak, tudtommal a plébániáján kell, hogy jelentkezzen.

2000. július 10-16-ig Sátoraljaújhelyen (Várhegy üdülő) fiatal felnőtteknek tábort rendez az adventista Egyház ifjúsági osztálya. Célpublikum: 20-35 évesek. Mottó: MI EGYÜTT – vagy a kövek.  Napi témák: szórakozás, család, hivatás, közösség formálás, egység, imádat-öröm-közösség, bizonyságtevés. A jelentkezés már lezárt, napi vendégek érdeklődhetnek Saújhelyen: Restás László, 47/326-311.

Előrejelzés: a Hajdúdorogi Kórus augusztus első hetében táborozik Filkeházán, ez alkalommal liturgián fognak énekelni, hangversenyt is adnak. A részleteket a következő számban közöljük.

Július 28-30. Szegeden LAUDATE keresztény könnyűzenei fesztivál. Érd.: effata@freemail.hu vagy kajata.

Megköszönöm Sztoljalovszki Bertalan önzetlen segítségét. Mivel azóta nemcsak testvérem, hanem állandó munkatársam is lett, remélem jó dolgunk lesz immár mindkettőnknek. Megköszönöm mind azoknak jóságát, akik az előrehaladott éjjeli órában nem jutnak eszembe, de az elmúlt félesztendő alatt segítettek. N.I.

Értesültünk, hogy a múlt évi pihenő után Sárospatakon és környékén ismét lesz KÖZ – Keresztény Összejövetel a Zemplénben. A megújult szervezői csapat a megszokott időben, augusztus 5. és 10. között szervezi a lelkigyakorlatos, kulturális és „bulis” foglalkozásokból álló találkozót, melyet a Táborhegy jegyében üljük meg. Sajnálatos módon a vízi túrát akkorra terveztük, de aki nem túrázik, jelentkezzen a KÖZ-re, írásban Telenkó Miklósnál sze-mélyesen (3950 Sárospatak, Árpád u. 15.), illetve aki nem KÖZös, jöjjön legalább túrázni (aug. 6-tól 16-ig Tokaj-Tokaj viszonylatban a Bodrogon, írásban a kajatai címen, drótpostán a bandyras@freemail.hu címen – úgy tudom, vagy 3 hely akad még a leggyorsabbaknak). Az a lehetőség áll fenn, ha ügyesek leszünk, hogy másfél-két nap erejéig állomásozzunk Sárospatakon. Erről viszont előre kell döntenie a csapatnak.

A „Millennium Forum” záró nyilatkozatából:
Mi, ezernél több nemkormányzati és egyéb civil szervezet 1.350 képviselője több mint száz országból gyűltünk össze május végén az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) new-yorki székhelyén. Szeretnénk továbbvinni a civil társadalom korábbi nemzetközi konferenciáin, valamint a 90-es évek ENSZ konferenciákon megkezdett munkát, mely egy közös vízión alapszik. Felhívjuk a kormányok figyelmét arra, hogy mennyire sürgős a vállalt kötelességek megvalósítása, s hogy a globalizálódás csak az embereken keresztül vezethet célba, közös erőforrásaink csatornázása révén.
VÍZIÓNK: Emberközpontú és igazán demokratikus világot szeretnénk, minek minden ember teljes jogú résztvevője, hogy saját sorsával rendelkezhessen. Víziónk szerint minden sokszínűség mellett egyetlen emberi család vagyunk, egyetlen hazánk fiai, mely az igazságos, fenntartható és békés világunk. Vezérlő elveink a demokrácia, az egyenlőség, a nyitottság, az önkéntesség, mindenkinek a részvételével: férfi és nő, fiatal és idős, faj, hit, egészségi és nemi állapot, nemzet és nemzetiség szerinti megkülönböztetés nélkül. Ebben a világban a felfegyverzés, az erőszakos konfliktusok és a háború helyébe az a béke és biztonság lép, melyet célul tűzött ki az ENSZ alapszabálya. Ebben a világban mindenki tiszta környezetben élhet, a föld erőforrásai felől igazságosan rendelkeznek. Víziónkban külön-ös szerep jut a fiatalok lendületének és az idősek tapasztalatának egyaránt, miközben megerősítjük minden egyes emberi jog egyetemességét, oszthatatlanságát és egymásra utaltságát – a civil társadalom, a politika, a gazdaság, a szociális biztonság és a kultúra területén egyaránt.
A KIHÍVÁSOK: Az új millennium elején súlyos és összefonódott kihívásokkal szembesülünk. Szereplők vagyunk a békéért, az igazságért és a szegénység kiirtásáért vívott küzdelemben, s mint ilyenek, szervezeteink naponta találkoznak a fokozódó erőszaknak, a fegyveres konfliktusoknak és az emberi jogok tiprásának kihatásaival. Nem fogadhatjuk el, hogy ilyen mértékben embereknek nincs biztosítva az emberi lét legalapvetőbb eszközei sem. Ugyanakkor az olyan terjedő járványok, mint a HIV/AIDS egész társadalmak pusztításával fenyeget. A globalizálódás és a műszaki előmenetel révén jelentős lehetőségek teremtődnek az emberek részére: összeköthetik és megoszthatják erőit, tanulhatnak egymástól. Ugyanakkor a nagy gazdasági társaságok által patronált globalizáció következtében nőnek az országok közti és országon belüli különbségek, a helyi hagyományokat és kultúrákat alámossák és kilúgozzák, a gazdagok és szegények közti távolság pedig soha nem ismert méreteket ölt. A globalizáció ezen kedvezőtlen kihatásainak köszönhetően az emberek tömegesen a társadalom szélére sodródnak, városban és vidéken egyaránt, kiváltképpen a nők, a bennszülöttek, a fiatalok, a gyermekek és a sérültek. A hatalmas államadóságok törlesztése keretében még mindig a legszegényebb nemzetek fizetnek a leggazdagabbaknak, ami az emberek hátán történik, az alapvető egészségügyi ellátás, a nevelés és a gyerekek életfeltételei rovására. A nők kereskedelme, a szexuális kizsákmányolás, a drogkereskedelem, a pénzmosás, a korrupció és a kisfegyverek áramlata mind-mind növeli a létbizonytalanságot. Az államok kormányai gyengélkednek, miközben a kiszámíthatatlan, nemzetközi magánvállalatok izmosodnak. A gazdasági növekedés egyoldalú támogatása az ellenőrizetlen szabad piacokon, a nemzetközi pénzügyi intézmények diktálta alkalmazkodó és stabilizáló politikával karöltve – melyeket a gazdag hitelező országok ellenőrzik – sok nemzeti gazdaság csonkításához, óriási méretű szegénységhez, az emberi értékek és a természetes környezet lepusztulásához vezetett.
A globalizációt mindenkinek a szolgálatába kell állítani annak érdekében, hogy a szegénységet és az éhínséget világszerte szorítsuk vissza, hogy a békét nemzetközileg alapítsuk meg, hogy az egész világon ismertessük és biztosítsuk az emberi jogokat, hogy a nemzeti határokon túl őrizzük meg környezetünket, hogy az alapvető munkaügyi és szociális szabályok betartásáról mindenhol gondoskodjunk… Mind erre csak akkor kerülhet sor, amikor a világszerte szereplő társaságok, pénzügyi és kereskedelmi intézmények és a kormányok az emberek demokratikus ellenőrzésé-nek alá vannak vetve. Víziónkban ezért a megerősödő és demokrati-zálódó ENSZ is szerepel, a lendületes civil társadalom mellett, mely számon tartja a nemzetközi szervezeteket és a kormányokat. Figyelmeztetünk: amennyiben a globalizáció építészeit nem tartjuk szem alatt, az eredmény nem csak, hogy igazságtalan lesz, hanem az „építmény” előbb-utóbb be fog dőlni, mindannyiunk számára kiszámíthatatlan, de mindenképpen zord következményekkel. Végeredményben a gazdagok sem lesznek kimélve, mivel nem lesz hova futniuk az elharapódzó türelmetlenség, betegség, környezeti pusztulás, háború, társadalmi felbomlás és a politikai ingoványok elől.
Szeretnénk néhány konkrét lépésről tanúságot tenni, hogy a nemzetközi, nemzeti, regionális és helybeli szereplők közti együttműködést szemléltessük, és fokozatosan valósítsuk meg. Javasolt napirendünk olyan lépéseket foglal magába, melyeket a civil társadalom, a kormányok és az ENSZ egyaránt hivatottak megtenni. …

(A Millennium Forum-ra május végén került sor az ENSZ new yorki székhelyén.)

  FEL


Futsz az Úrtól hasztalan:
áll előtted szótalan.
Élet Fáját ölelem:
erős, mint a szerelem.
Kereszt súlya malomkő:
földi ember esendő.
Szerető szív valahány,
egytől egyig mind anyám.
Gyönge karral gyámolíts,
igaz szívvel felüdíts.
Vérben ázott arcomat
jegykendőül elfogadd.
Másodízben bukom el.
Terhem elnyom s fölemel.
Él? fába fejsze vág,
mit remél a száraz ág?
Hegytetőn, hol nincsen út,
elnyúlt testem ingyen Út.
Mért csupán az ingem kell?
Ölts magadra Engem fel.
Vasszögekkel veretem.
Aki gyűlöl, szeretem.
Föld is, ég is elhagyott,
két lator közt lankadok.
Megfeszített Istened
szép szelíden ölbe vedd.
Földbe tér a búzaszem:
kicsírázik csöndesen.

(Szedő Dénes verse)
 

  FEL
 

L e v é l     a z    é l e t    f á j á r ó l  :

„Galileai férfiak, mit álltok itt égreemelt szemekkel?
Ez a Jézus, aki közületek fölment a mennybe, úgy jön el ismét,
ahogy szemetek láttára mennybeszállt.”
Apostolok Cselekedetei 1,11
Világos sor. Annyira világos, mint az égi követek fehér köntöse? Felment, le is jön, mondhatnánk akár egy teniszlabda, ha jó magasra felrúgom, ahogyan csak bírom. Logikus, törvényszerű. Megszokott, akár a római szentmisén az „… amíg el nem jössz”.

Csak hogy itt valami rendkívüli dolog történt, valami megmagyarázhatatlan. Néhány ember körülvette mester-tanítójukat. A földi valóságokra és elvárásokra figyeltek. Valaki kiejtette a kérdést, mely mindenkinek a fantáziáját mozgatta: „Uram, tehát mostanában állítod helyre Izrael országát?” Szóval most végre igazság lesz, helyre állnak a Trianon előtti viszonyok, a régi dicsőség, az Egyház jogos társadalmi szerepe?

Ezek az emberek nagy csalódáson mentek keresztül. Azt hitték, hogy Ő lesz a nemzet megmentője, aztán közönséges bűnözők társaságában kivégezték. Ő pedig meghagyta! Nem élt sem hatalmával, sem lelki és szellemi fölényével. Legalább is úgy értelmezték a fejleményeket. Fejre állt a világuk. Igazán most sem tudják még felfogni, de reményeik mégis csak igazolni látszódnak. Mi lenne, ha mégis? Elvégre látták, megtudták, hogy a halál sem tarthatja őt fogva, valóban megtette, s bár kevesen szereztek még tudomást róla, csak idő kérdése és …  az imádott Mester újra kivonja magát a számításból.

Annyit meghagy: Ez nem rátok tartózik. Más-másról beszélünk. Amit ti feszegettek, az Atya tartományába való, ezt ti nem tudhattok. Az viszont lesz a dolgotok, hogy ha a Szentlélek leszáll rátok, tanúságot tesztek rólam a Lélek erejében. Kezdve saját házatokkal, hazátokkal. Családjaitokban, majd a szomszédban, falun, városon, országosan, végül az egész emberi nagycsaládban. Aztán egyszer csak emelkedni kezd. Korábban még engedte, hogy kezükkel érintsék szenvedése jelvényeit. Most már kezük alól kicsúszik, végérvényesen keresztülhúzva dicső elképzeléseiket.

A többi történelem. Ha más nem, a jövő történelme.
 

FEL
Krisztus Mesterünk, a Jubileum Ura!
Az olajfák hegyén megszabadítottál hiú elképzeléseinktől.
Az olajfák hegyén indultál a nagy Útra, hogy helyet készíts nekünk.
Az olajfák hegyén belénk helyezted azt a magzatot,
melyből a Szentlélek olaja fakad, olthatatlanul.
Köszönjük Neked ezt a Forrást.
Köszönjük a viszontlátás biztos reményét.
Imádunk Téged és áldunk Téged, mert szent kereszted által
megváltottad a világot.
Ámen! Jöjj el, Urunk Jézus!
Az imasarokhoz 
Vissza a kezdő oldalhoz
Vissza az aktuális számhoz