kajatai követ

Kárpát-medencei ökumenikus hírlevél Füzérkajatáról:
az ötödik évfolyam 2. száma, megjelent 2001. ősszel.
Levél a tudás fájáról
Hírek
Levél az élet fájáról
Ima

Kedves Barátaink!

Remélem, hogy az utóbbi hónapokban valami hiányzott életetekből. Enyhén szólva nem unatkoztam, de nekem azért hiányoztak azok a napok, amikor követet hajtogattunk, s csomagolás, felbélyegzés közben a kezemben lévő nevekért egyet-egyet fohászkodtam; vagy elbeszélgettem a segítőimmel, olykor bemutatkozva nekik a számukra még ismeretlen barátaimat, regélve a közös élményeket is.

Adjon Isten, hogy sokáig már ne hiányozzon életünkből ez a drága, egyszínű “színfolt”, a nagybetűs Életnek ez a kis hírnöke.

Aki internet hozzáféréssel rendelkezik, nem kellett egészen hiányolnia akkor sem, amikor szünetelt. Az előző, 1-es szám drótpostás kiadása a nyár elején már megjelent, és aki felkereste honlapunkat, a régi számok közt is böngészhetett. Pásztor Miklós segítségével a Magyar Katolikus Püspöki Kar szerverén, “kajata@kereszteny.hu” címen levelező lista indulhatott – bár egyelőre ebben csak tükröződik társaságunk szenderegő állapota. Ez a két szám többnyire csak a kis címlistának jár (szűkebb baráti kör, illetve aki valaha hozzájárult valamit a követ költségeihez). Meghívom minden kedves olvasót, aki az internethez hozzáfér:
1. Rendelje meg a “kajata@matavnet.hu” címen a követ drótpostás változatát – a másolt, v. nyomtatott kiadás helyett (de akár mellette is, ha például közösségben használjátok, vagy tovább szoktad adni).
2. Aki egy általános beszélgető fórumon szeretne részt venni, ahol az egység keresése áll a középpontban, igazságban és szeretetben: jelentkezzen a “kajata@matavnet.hu” címen a Fórumra, vagy feliratkozzon a communio.hcbc.hu/ mailman/listinfo/kajata címen (angolul). “Levelező listánk kettős célt szolgál: egyrészt az évközi kapcsolattartást szol-gálja, és a baráti körünkhöz kapcsolódó (kis)közösségek és lelkiségi mozgalmak közérdekű híreit tehetik közre. Másrészt testvéri légkörben szabadon beszélgethetünk Istenről és a világról. ... Egyik mottónkat ajánlom figyelmedbe: a lehető legnagyobb nyitottság a lehető legnagy-obb elkötelezettség mellett. – Ez a lista kiváltképpen azoké, akiknek szívügye a keresztények közötti egység.”

Ezekről a lehetőségekről nyugodtan szól-hattok körülöttetek is – újra elfogadom a követ “előfizetéseket”, készülünk egy új sorozattal (a rendek és lelkiségi közösségek bemutatása), valamint az internetes lista is lassan betölthetné rendeltetését.

ok hírt ismét ki kellett dobnom, mert július óta gyűjtöttem őket, és azóta sem sikerült nyugodtan leülve a követet szerkeszteni. Most sincs éppen nyugalmam, és szívből elnézést kérek Tőletek, hogy a hiányos magyarságomat nem kijavítatom senkivel. Ilyenek a körülmények – szeretném remélni, hogy nem sokáig már. Az elmúlt évi dolgokról már beszámoltam, de ez a nyár is csak úgy átsuhant rajtunk, különösen augusztus óta. Az üzlet aránylag jól megy, de a közel 100 fordító és egyéb gondok annyira lekötnek, hogy fordításhoz (=pénzkereséshez) és levelezéshez csak éjszaka jut idő. Akkor pedig aludni is kell(ene). Később betegség és egy baleset is sújtott, amit még csak félig kihevertem. Az új munkatársak felvétele enyhítést ígér, de először őket is be kell tanítani, ami átmenetileg inkább pluszterhet jelent.

Örvendetes, hogy annyi üzleti lehetőségünk akad, és hogy megkísérelhetjük a gazdasági életbe átültetni a közösségi elveket. Egyelőre viszont a kTeam is csecsemő stádiumában van, és sok gondozást igényel, bár szinte rohamos fejlődésről beszélhetünk. Egyrészt mindezt össze is kell tartani és harmonikusan fejleszteni, másrészt úgy vagyunk vele, mint a számítógéppel, mely immár 10 éve mindennapjaink része – az út legnagyobb szakasza még előttünk van. Mi lesz 50, 100 év múlva a számítógéppel és a kTeam-mel, feltéve, hogy tovább élünk ezen a világon? Mekkora fejlődés várható még! Tudunk-e élni a felkínálkozó lehetőségekkel?

Az üzlet menete miatt nagyon időszerűvé és szükségessé vált az egész honlap rendszerünk átalakítása. Muszáj gondoskodni egy profi megjelenítésről, és abba integráljuk majd a készülő kTeam online adatbázis és adminisztrációs rendszerét is (egyfajta önkiszolgáló bolt partnereink részére). Nagyon örülnék neki, ha a közösségi oldalakat egy kis élettel és aktualitással lehetne feltölteni – ha a honlap átalakítása egybe esne körünk felébredésével. Micsoda szép tanúságtétel volna ez! Talán valaki megszánja egyet-egyet a korábban összehordott, de javarészben soha ki sem próbált ötletek közül? “Az Út”, nyári turnusok, falulátogatások, “témás” találkozók? Vagy a Csönd-és-vásár II. kiadása? (Ez utóbbitól tartok, mert már akkor is tudtam, hogy kilóg a közösség feladatkörén, és tapasztaltam, mennyire leköti az erőket. Viszont igazán jó és rokonszenves ötlet, kár lenne érte. Ha az alapvető feltételek összejönnek, elég akár egy teljes állású szervező titkár, vagy 1-2 elkötelezett polgári szolgálatos a megszervezéséhez.)

Tudom, rajtam kívül többé-kevésbé mindenki hasonló gondokkal küszködik, főleg a megélhetési hajsza és az állandó időzavar miatt. Nem lehet-e kicsit meg-állítani ezt a mókuskereket? Ha igazán akarjuk, megtalálhatjuk a módot a családi és közösségi élet ápolásához, a néhány perc csúcsminőségű Élet élvezetéhez, s meg fogjuk találni a módot kajata éltetéséhez és újra élesztéséhez is.

Nem szeretek magamnak prédikálni, inkább csak arról, amiben aránylag biztos vagyok. Most “kiprédikáltam” a gyenge pontomat. Nem szántam elég időt a közösségnek, túlságosan az üzletnek éltem, és talán nem kerestem időben segítő partnereket.

Rabszolga azonban nem leszek – nem maradok, segítsen az Isten, mégpedig Rajtatok keresztül is. Ne maradjon üres ábrándozás a követ számára a 2-20ezres olvasótábor víziója sem – hogy lényegében a kárpát-medence minden településére és közösségébe eljusson.

Fogadjátok hát szeretettel a mostani követet, érdekes hírek és idézetek csokrával, valamint az Élet vizének néhány cseppjével, szentírásos elmél-kedés és imádság alakjában.

 
Vagyok és maradok X-ban

a régi-új István testvéretek

Hírek, meghívók, idézetek, gondolatébresztők:

“…a megoldás tálibügyben - keresztény lelkület szerint - nem a fegyver, hanem az iszlám nagyobb szeretete lenne. Én nem szeretem a muzulmánokat. Ezt abból gondolom, hogy szinte semmit nem tudok róluk. A szeretet meg a legerősebb megismerési forma.”

Bakács Tibor (Élet és Irodalom)
Új Ember: A kisközösségek szerepét említette. Ide értendők a szép számmal létező lelkiségi közösségek is?
Gyulai Endre: “Igen, de őket az elszigetelődés veszélye fenyegetheti. Olyan ez, mintha az élesztő be volna csomagolva. Hiába van akármennyi liszt körülötte, abból nem lesz kenyér. Ha a lelkiségi mozgalmak le tudják vetni magukról ezt a csomagolópapírt, akkor nagyon jó apostoli munkát végezhetnék.” – Lelkiségiek, gyertek Kajatára, a közösségek találkozóhelyére, az útkereszteződésre! Itt bele tudtok keveredni a lisztbe – hívő és kereső emberek időszakos, folyton változó és alakuló közösségébe. Itt megszülethetnek a hivatások mélyebb lelki elkötelezettség iránt, és az élet minden állapotára, minden foglalkozásra tanulhatunk a lelki elhivatottság szempontjából nézni.

“Református környezetben, meglehetősen zárt világban nevelkedtem. Szerettem volna többet tudni a családon és iskolán kívüli életről, ezért mentem el munkásnak. Nincs ebben semmi különös, mások is megtették. A diósgyőri gépgyárban fantasztikusan jó társaságba kerültem. Cigányokkal, prostituáltakkal dolgoztam együtt, rajtam kívül mindenki büntetett előéletű volt. Összetartás és szolidaritás jellemezte ezeket az embereket. Más társadalmi csoportokban azóta sem tapasztaltam hasonlót. A félig írástudatlan, börtönviselt munkásoktól több szeretetet kaptam, mint némelyik diplomával büszkélkedő értelmiségi ismerősömtől.”

Balog Zoltán lelkész, miniszterelnöki tanácsadó a Népszabadságnak nyilatkozva
Az egyház sokat szenvedett. Minden tagja sajog. Nem illik még táncba vinni.”
Tamás Gáspár Miklós (MH, a kormánypárti politikusokra célozva)
Fiatal koszovói önkéntesek az Adventista Fejlesztési és Segélyszervezet (ADRA) szervezésében együtt dolgoztak japán diákokkal, hogy a háború utáni tartomány néhány településében takarítsák össze a konfliktusok nyomait. 2000. augusztus 1. és 22. között megszervezték az ADRA nevelési programját, ami a szemétdombok felszámolásával és a községek szépítésével járt együtt, és aminek keretében bemutatták az ENSZ koszovói missziójának, az UNMIK-nak hivatalos hulladékkezelési programját.
A programon belül az önkéntesek abban is segítettek, hogy környezetvédelmi tájékoztatókat osztogassanak szét, egyebek közt “A Föld titka” című rajzkönyvet.
Ősz idején az ADRA arra készült, hogy az ENSZ fejlesztési pénzalapjából Malisheve járásban öt iskolát építsen újra, és ebben a munkában a német KFOR-katonák is a segítségére vannak. Ezzel együtt rendszeresen felvi-lágosítják a kisdiákokat a taposóaknák veszélye felől.
Forrás: Adventist News Network (ANN)
A Fiatalok az Egyesült Világért Mozgalom szervezésében 2001. október 17-én 19. 30-tól a szegedi Dugonics téren zenés összejövetelre kerül sor "Együtt a békéért" címmel. A rendezvényre mindenkit várnak, aki egyetért azzal, hogy az erőszakra nem lehet erőszak a válasz és tenni akar valamit az emberségesebb világ megvalósulásáért. Mindenki hozzon magával egy-egy gyertyát! A rendezvényt megelőzően részt vehetünk a Dóm 18. órai szentmiséjén. A Zenei szolgálatban közreműködik az Effata együttes.

Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára közölte: az FKGP nem kérte, hogy templomi könyörgést tarthasson, így a testület lehetőséget sem adhatott ilyen szertartásra. G. Nagyné Maczó Ágnes ezt cáfolandó, úgy nyilatkozott: minden papnak ismételten felkérést küldenek az imádságos nap megtartására, s tőlük csupán a Szózat, a földért könyörgés és a Nagyboldogasszony ének elhangzását kérik. – Tiltakozunk a vallás napi politikai célokra való felhasználása ellen! (Ezzel nem jóváhagyva a föld bármi nemű kiárusítása sem. Régen rossz, ha magyar gazemberek kezébe kerül a föld, vagy akár a gazdaság meghatározó részei. Neveket felesleges emlegetni – ezen még templomrenoválási akciók sem tudnak szépítgetni.)

“…nagyon sokan élnek még hazánkban nyomorban, szenved-nek el akár nap mint nap igazságtalanságokat, élnek át nehezen földolgozható kudarcokat. De nincsenek olyan körülmények, amelyek bárkit is fölmentenének személyes döntésük felelősségének terhe alól. Vegyék észre: a MIÉP - bűnbakokat megjelölve - csak indulatokat szít, gyűlölködést teremt: nincs megoldási javaslata egyetlen súlyos társadalmi gondunkra sem! Valamennyiünk meggyalázásán, lealacsonyításán kívül ugyan mi várható tőle?!
Könnyebb volna eligazodni, ha a nemzetromboló ordas eszmék kereszténységre hivatkozó képviselőit a legnagyobb egyházak felelős személyiségei nem bátorítanák - elsősorban cinkos hallgatással, olykor tettekkel is. Pedig senki sem lehet egyszerre a krisztusi szeretet és az újkori barbárság hirdetője! A hívő katolikusok útmutatásra lelhetnek II. János Pál pápának a gyűlölködő rasszizmus és a kereszténység viszonyáról mondott szavaiban. A reformátusoknak segíthet a Hegedűs Lórántra vonatkozó, jócskán megkésett, de legalább egyértelmű zsinati határozat. …”

a Nógrád Liberális Kör közleményéből (MTI)
“Lehetőséget kellene neki [if. Hegedűs Lórántnak] adni a belátásra és a bocsánatkérésre … Azért imádkozom, hogy kevesebb legyen az árulás, és a katolikus anyaszentegyháznak ne legyen miért szégyenkeznie Magyarországon.”
Macskássy Izolda (168 Óra)
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 1999-ben rendezte meg Gödöllőn a hittantanárok és hitoktatók ökumenikus találkozóját. A tanácskozás arra a kérdésre kereste a választ: "Mit tanítunk hitoktatásunkban az ökumené egyházairól?" A témáról római katolikus, református, evangélikus, baptista és metodista hittantanárok tartottak előadásokat.

A zárónyilatkozat egyebek között megfogalmazta: "Ahhoz, hogy hittanoktatásunk ökumenikus szellemben folyjék, ismernünk kell saját vallásunkat és egymásét is. Éles, tisztán megrajzolt határvonalak nélkül, más felekezetek pontos ismerete nélkül lehetetlen az egymáshoz való közeledés. Két - újszerűnek tűnő és gyakorlatban megvalósítható - gondolat vetődött fel. Az egyik az, hogy a hit-tankönyvekben a másik felekezet-ről szóló anyagrészt a másik felekezet segítségével állítsuk össze. A másik: hittanosaink kölcsönösen részt vehetnének egy-egy alkalommal egymás istentiszteletén, és így szerezhetnének saját tapasztalatot arról, hogy mi történik a katolikus szentmisén és liturgián, a református, az evangélikus, a baptista vagy a metodista istentiszteleteken." – Nemde ismerősnek hangzik? “kajata” helyben?

Forrás: Heti Válasz
Az elnöknek joga és szabadsága, hogy megvallja saját politikai, morális credóját. Ezt meg is teszi, bar nem fog vele kérkedni, nem fogja állandóan hangoztatni, viszont a saját erkölcsi elvárásai szerint fog élni. Remélem, nem fog túl nagy botlásokat elkövetni.
Tudomásul veszem ugyanakkor, hogy olyan közösség élére kerültem, amelynek tagjai és kisebb közösségei egymástól erősen eltérően gondolkoznak és cselekszenek. Úgy vélem, a szeretetparancs jegyében azokra is ki kell terjedjen az államfői gondoskodás, akiknek erkölcsi értékrendje a saját skálámon kívül helyezkedik el.
Mádl Ferenc köztársasági elnök az Új Emberben
(Közösségünk minden tagjának joga és szabadsága, hogy megvallja saját erkölcsi és hitbeli meggyőződését. Ezt meg is teszik, bár nem fognak vele kérkedni, nem fogják állandóan hangoztatni, viszont a saját erkölcsi elvárasaik szerint fognak élni. Reméljük, nem fognak túl nagy botlásokat elkövetni.
Ugyanakkor tudomásul kell vegyék, hogy olyan társadalomban élnek felelős életet, amelynek tagjai és közösségei egymástól erősen eltérően gondolkoznak és cselekszenek. A szeretetparancs jegyében pedig azokra is ki kell terjedjen gondoskodásunk, akiknek erkölcsi értékrendje a saját skálánkon kívül helyezkedik el.)

“Az emberré válás útja okvetlenül a kétségbeesésben végződik, azzal a beismeréssel, hogy olyan nincs, mint az erény maradéktalan megvalósítása, nincs feltétlen engedelmesség, nincs illedelmes szolgálata az igazságnak, amely elérhetetlen – maga a jóság teljesíthetetlen. Ez a kétségbeesés pedig vagy a megsemmisülésbe vezet, vagy a szellem harmadik birodalmához, egy törvényen és az erkölcsön túli állapot megtapasztalásához, a kegyelem és a megváltás állapotához, egy újfajta, magasabb felelőtlenséghez – röviden a hithez.”

Hermann Hesse
“…a keresztény etika az ellentétek kölcsönhatására épül. Csak így jöhet létre egy olyan dialógus, amely az értelmet az érzelgések felé helyezi, és amely képes kizárni minden erőszakot és hazugságot.”
Tauron érsek a pápa ukrajnai látogatása alkalmából (Zenit, ZG01061503)
- Mi a küldetése, az a feladat, aminek különösen nagy figyelmet szentel?
- Évek óta erősödik a vallási, faji megkülönböztetés szerte a világon, pedig senkiben nem válogathatunk, nincs különbség római és görög, fehér és színes bőrű ember között, hiszen Krisztus mindenkit megváltott. Ezt kellene az emberekben tudatosítani, ez az, amit leginkább küldetésemnek tekintek.
Kertész Ferenc füzéri plébánosunk, ezüstmiséje alkalmából
(Észak-Magyarország)
- Aggodalmának adott hangot 1989-ben, hogy "mint oldott kéve, széthull nemzetünk". Ma is így érez?
- Ha a parlamenti és egyéb pártok gyűlölködő, érvek nélküli, olykor dühtől torz megnyilvánulásaira, ha a nyomtatott és elektronikus sajtó destruktív szövegeire, kommentárjaira gondolok, akkor úgy érezhetem, hogy a legjobb úton haladunk a széthullás felé. Talán nem fogják félremagyarázni, ha most egy - emlékezetem szerint - Kodály által megzenésített szöveget idézek: Isten, támassz köz-tünk hőset, Isten, támassz köztünk bátrat! Bátor emberekre van szükségünk, akiknek van elég tudásuk és kurázsijuk, akik álmodni mernek, remélnek és cselekszenek. Nem egy hősre, egy bátor emberre, hanem sokra, egyre többre van és lesz szükségünk, hogy az oldott kéve sorsára ne jussunk. Hiszek abban, hogy minden bomlasztás ellenére megőrzött nemzeti értékeinknek változatlanul életfenntartó ereje van és lesz a jövőben is.
Szennay András a Magyar Nemzetben
A lengyel bibliatársulat nemzeti bizottsága a társulat dísztagjává avatta Dr. Bert B. Beach-et, az adventista világegyház titkárát az egyházközi viszonyokért. Eddig csak három ember részesült ebben a kitüntetésben. Beach négy évtizeden át támogatta a lengyel bibliatársulat munkáját. Az ünnepségen a társulat vezetősége “a kiengesztelődés és a szabadság szóvivőjének” nevezte Beach-et. A kommunista időben Beach rendszeresen felvállalta, hogy a társulat anyagait Varsó és Anglia között szállítsa. Beach úgy nyilatkozott, hogy az évek során folyamatosan bátorította az adventista egyháztagokat, hogy vegyenek részt a bibliatársulat munkájában, “valamiben, ami a saját közösségükön túlmutat. – Ez a kitüntetés teljes meglepetésként ért,” folytatta Beach. “Tulajdonképpen a lengyel adventista egyház kitüntetéséről van szó, amiért jelentős mértékben támogatta a Biblia újra fordítását és terjesztését.”
ANN
Horvátország Lipik városában május végén felszentelték az új adventista templomot. A régi templomot a 90-es évek háborús cselekmények során lerombolták. “Én abban a templomban az egész közösség javát látom,” nyilatkozott Josip First, a katolikus püspökség képviselője. A helyi és nemzetközi adományok révén, önkéntesek által újraépített templom építkezésén még a többi egyház tagjai is segédkeztek, Stanisa Margaric lelkész szerint, aki egyetértett Josip Horvat polgármesterrel, aki az építkezésben jó példát látott arra, hogy “az ellentétek ellenére közösen munkálkodva építsük újra lerombolt városunkat.” A baptista közösség szívesen vendégül látta az adventistákat az építkezés idején.
ANN
Szerbia kultuszminisztere egy aug. 29-én tartott konferencián biztosította hallgatóságát, hogy az új vallási törvény a kisebbségeket nem érinti majd hátrányosan. A konferenciát az Adventista Egyház által finanszírozott Nemzetközi Társulás a Vallási Szabadságért (IRLA) rendezte a belgrádi Szt. Mikulás Soko ortodox monostorban, ahol az adventista, az ortodox, a baptista és a római katolikus egyház képviselőin kívül a zsidó és muzulmán hitközségek is részt vettek. A konferencia precedenst teremtett az új kormányzat és az egyházi képviselők közti rendszeres konzultációra, a politikai változások ebben a döntő idejében, nyilatkozott Dr. Radisa Antic adventista püspök, aki szintén részt vett a konzultációban.
A megbeszélés központjában az új vallási törvény rendelkezései voltak, beleértve az iskolai hitoktatás kérdése. A konferencia létrehozását és rendezését aktívan támogatta Martin Selak, egy szerb születésű adventista üzletember Chicagoból, aki nyilatkozott, hogy “minden olyan alkalom, amikor különböző hitű emberek beszélnek egymással, valóban egy jelentős lépés a béke és a kiengesztelődés felé." ANN

St. Lucia egy karibi állam, mely jelentős drogfogyasztási problémával szembesül. Egyházai az új tanév elején a kormány kérésére egyesültek a drog elleni harcban, és éves programban megegyeztek. A kormány drogellenes bizottságának elnöke, Clement Edward hívő adventista. Ő kezdeményezte a felekezetközi összefogást, annak érdekében, hogy “egységes megközelítésben, hatékonyan válaszoljunk a kihívásra, ahelyett, hogy mindenki saját agendáját kövesse.” Az egyházi megközelítés első sorban a nevelésen épül, s az ifjúsági hittancsoportokon kívül a cserkészetre is tér ki. Az aprólékos nevelési munka ugyanúgy része, mint a figyelmet keltő, nemzeti felvonulások, illetve az országot átszelelő gyaloglások. Charles azt is javasolta, hogy a kormány száműzze hivatalos alkalmaiból az alkohol fogyasztását. Szerinte “sükséges, hogy példát mutassunk.” A szigetország lakossága 160.000.

ANN
 
Levél a tudás fájáról:

Erőszakmentes konfliktmegoldás

Jelen levél az ENSZ főtitkárának volt címezve, nyár elején. Nem információként közlöm csupán, hanem mindannyiunk címzettként érezhetjük magunkat, ki-ki a maga helyzetében, és közösen (Trianon, Balkán).

Amikor fegyvertelen civilek egyre inkább áldozatul esnek a háborúnak, a világnak arra van szüksége, hogy az összetűzéseket másféleképpen oldják meg. Szükséges, hogy szilárdan elkötelezzük magunkat gyengébb embertársainkat, s hogy a biztonsági erőfeszítések során maguk az emberekkel törődjünk. Kiképzett és fegyelmezett civilek erőszakmentes stratégiákba foghatnak annak érdekében, hogy óvjuk meg az embereket és teremtsük az erőszakos konfliktusok békés úton történő megoldásának a módját.

Szeretném felhívni arra, hogy velem együtt támogassa egy fontos javaslatot, mégpedig egy világszerte működő, erőszakmentes békefenntartó erő fennállítását. A Globális Erőszakmentes Békefenntartók civileket mozgósít, akik kellő kiképzés után a konfliktusövezetekbe kiszállnak. Ott fegyelmezett módon erőszakmentes stratégiákat követnek, hogy megelőzzék a halált, a rombolást és hogy segítsenek szavatolni az emberi jogokat.

A javaslat az 1999 tavaszi Hágai Békefelhívásból származik, ahol az egyik programbeszédet tartottam. Elmúlt májusban pedig a civil szervezetek Millenniumi Fórumon az ENSZ székhelyén elkötelezte magát a Globális Erőszakmentes Békefenntartó ügye mellett, hivatalos javaslattétel formájában, ami az ENSZ Millenniumi Csúcstalálkozóján is bemutatásra kerül.

Hálás lennék, ha Ön is támogatná ezt a javaslatot.

Sheik Hasina, Banglades miniszterelnök asszonya

 

Keresztelő Sz.János Közössége, H-3994 Füzérkajata
Tel. +36(47)570-030, -032, Fax –031, drótposta: kajata@matavnet.hu
háló: www.kajata.hu ; levelező lista: kajata@kereszteny.hu
Levél az élet fájáról:
“Az Úr félelme élet forrása, amely halálos csapdától távol tart.”
“Milyen nagyok, Uram, műveid, milyen mélységesek gondolataid!”
(Példabeszédek 14,27; 92. zsoltár 6.)

Fulbert Steffensky hamburgi teológus az Imprimatur című folyóiratban keresztény tanácsokkal kívánta segíteni imaéletünket. Ilyesféleképp:

1. Határozzuk el magunkat, hogy újra kezdjük az imádkozás tanulását.
Szerény elhatározásunk arra is szorítkozhat, hogy estenként például egy zsoltárt vagy egy imakönyvben talált esti imát mondunk. Vagy a Szentírásból néhány percig olvassunk és gondoljuk át.

2. Legyen ennek az imának megállapított ideje. Esetleg valamihez kötött ideje.

3. Legyen megszokott helye, illetve testhelyzete. Ne lefekvés után az ágyban.

4. Ne attól tegyük függővé az imánkat, hogy van-e rá időnk!

5. Az imát ne tekintsd lelki fürdőnek. Az ima sokszor jóleső, de máskor munka. Sőt, néha unalmas és száraz.

6. Légy halas Istennek, ha elhatározásodhoz sikerült - meg ha kis hibával is - hűnek maradnod.

7. Az ima és elmélkedés nem napunk, életünk, munkánk átgondolása. Az más. Az ima csendes ráfigyelés Istenre. A Szentírás egy mondatán, a zsoltár egyik költői képen keresztül. Istenre csodálkozni örömünkké válik.

8. Ami imádságod során megtetszik, írd ki utána a Szentírásból és tanuld meg kívülről. Napközben villamoson, buszon, a volánnál jusson eszedbe.

9. Ha sehogy se megy az ima egyik nap, akkor se fordítsd másra szokott idejét. Ha egyébre nem telik, legalább legyél nyugodt, csendes.

10. Ne légy türelmetlen magaddal szemben sem. Erőszakkal nem lehet imádkozni.

11. Soha se felejtsd Szent Pál szavat: "Gyöngeségünkben segítségünkre van a Lelek is, mert nem tudjuk, hogyan imádkozzunk helyesen. A Lelek azonban maga könyörög helyettünk szavakba nem foglalható sóhajtásokkal." (Róm 8,26)

Uram, taníts imádkozni engem, kései tanítványod,
ahogy barátaidat tanítottál,
és értük fohászkodtál a fájdalom kertjében.

Éltető Lélek, erősíts fel szívem sóhaját!
Rászorulok segítségedre saját gyöngeségemben,
ezért nem szégyellem bátran eléd lépni kérésemmel.

Mennyei Atyánk, Fiad Lelkében fordulunk Hozzád
és gyermekeidnek valljuk magunkat.

Szentháromság, légy oltalmam és boldogságom!