kajata-jelvény

2000 éve hív
... a názáreti ács 

Most kezdtük az új évezredet. Most ünnepeltük a "Mega-Karácsonyt".
Fontold csak meg:  
hivatás 1 - kajata, mint élethivatás. never ending story...
hivatás 2 - Az Út. Karácsony és Húsvét ötvözete...
hivatás 3 - (Meg)hívó oldalak. ablak a hit kalandjába...
  hivatás 4 - 2x1000. Más jubileumi és millenniumi oldalak...Bemutatom Nektek Csabát és Mariannt.

Egy fiúról van szó, meg egy lányról. (Mindjárt izgalmasan kezdem, viszont a szomszédos kutyanép közt ott a Botond, meg a Tünde, õk azért mégsem fiú meg lány...) Amikor írni kezdtem, én sem ismertem õket közelebbrõl - mert csak képzeletbeli képet festek róluk. Viszont több mindenkit ismerek, aki rájuk hasonlít.

Azért találtam ki õket, hogy kísérjenek el, amikor széjjel nézel ezen az oldalon. Ne érezd egyedül magad, és legyen valaki, aki elõtted már megtette az elsõ lépést. (Mert növekvõ, szerteágazó hálószembe kukkantottál bele. Gyökereit mélyen veti, legkésõbb 2000 évvel a www elõtt indul a sztori. Állítólag egy vidéki ácsmesternek valami köze van hozzá.)
 

Nálam jobban tudsz-e rajzolni? Vedd kézbe a festõ- vagy rajzeszközed, majd küldd el nekem a Te képedet Csabáról és Mariannról. Az a kép, ami nekünk itt a legjobban tetszik, itt szerepelhet a honlapon. Minden beküldõ apró elismerésben részesül!


Hivatás 1 - kajata, mint élethivatás

Csaba:
"kaja.. micsoda? mindjárt éhesebb leszek, mint egy falka farkas.
Tényleg jó ötlet, hogy ide elhoztál, a világ végére."
Mariann:
"Azért ne légy bunkó! Rád férne egy kis zsír, amilyen sovány vagy.
Most én tehetek róla, hogy lekéstünk a buszról?
A térkép szerint még egy jó ötkilométeres gyalogtúra vár ránk."
"Egy hónapja még nem is tudtam, hogy ilyen falu létezik.
Olyan indiánnak hangzik az a kajata név.
Gyerünk, lehet, hogy mégis csak valami büfé üzemel ott a faluban."
"Talán azt hiszed, hogy a találkozón egész héten át éhezni fogunk?!
Igen, eléggé titokzatos ez a név. De emlékszel, amikor Edit beszélt nekünk róla,
azt mondta, hogy Pesten is vannak ka-kajata-i-ak.
Pedig õ még nem is járt itten!
Ezek szerint mi most igazi bennszülöttek leszünk!"
Meg vagy híva! Gyere el Te is, a többi "Csabival és Mariannal" együtt, az egyik nyári találkozóra. Vannak, akik itt döbbennek rá életük hivatására. Ha már volna is valami elképzelésed, vágyad: itt el tudod mélyíteni, más irány felõl megközelíteni. Nem mindegy, hogy milyen orvos, tanár, asztalos, webmester, könyvelõ, menedzser,  vagy szerelõ leszel. Nagy híja van még a papoknak, és a barátok, apácák élete is izgalmas lehet, de ugyanannyira kellenek a keresztény számítógép-kezelõk, üzemvezetõk, farmerek, pszichológusok, újságírók, tanítók, varrónõk és egyetemi professzorok.

"kajatával" hogyan találhatsz rá életed céljára? 

Kajata egy hely, méghozzá jelképes hely. Lelki-szellemi útkeresztezõdés. Olyan nyitottság megtestesülése, amely elkötelezettséggel jár. Aki kajata felé "indul", több irányba is haladhat - attól függõen, hogy honnan indul el!
  1. A kiváncsiskodók, akik érdeklõdnek személyes (vallásos és nemzeti-kulturális) hátterük iránt, sok mindent pedig még nem tudnak felõle: találkozhatnak saját hagyományuk elkötelezett képviselõivel. Így elõfordulhat, hogy több értelmet látnak majd benne. Megtalálhatod, kialakíthatod azt az alapot, amelyen épül a sikeres életpálya. Aztán kedv szerint építgethetsz: aki tudja, hogy jómaga kicsoda, és  gyakorlatilag elsajátította a szûlõi és nemzeti háttér kiváló jellemzõit, nem futóhomokra épít.
  2. A "biztos" keresztények, akik esetleg beleszülettek az Egyházba, illetve hazafias magyar családba, vagy évek óta "éldegélnek a hitben": kicsit lépjenek ki a saját négy fal közül - azok felé, akik érdeklõdnek, vagy éppen hogy alig érdeklõdnek. Akik mást vallanak, mint mi. Igaz, a keresztények arra vannak hivatva, hogy "misszionáriusok" legyenek. Az igazi misszionárius pedig nem csupán tudja, hogy õmaga kicsoda: elõször õszintén érdeklõdik a másik iránt, hogy tanuljon felõle és - tõle! Ehhez nyitott kell, hogy légy. Még arra is fel kell készülnöd, hogy esetleg te is tanulj és változz. Ez nem mindig csak rosszat jelent.
  3. Aki keresi élete hivatását, szakmai lehetõségeit: mindig elõnyös, hogy ha rendben a lelki alap. Nem csak az anyagi boldogulás számít, a boldogsághoz több kell. Hogy mi az a többlet? Arra, hogy ezt kitalálhassuk, kell egy kis erõfeszítés. Egy kis csönd, esetleg új barátok, ismerõsök, kilátások, tapasztalt tanácsadók, nyugalom, egy túra a hegyekbe. Végre: a találkozás egy bizonyos ácsmesterrel, aki közel kétezer évvel megelõzött minket... Mind ehhez viszonylag jó feltételeket nyújt a nyári találkozó Kajatán, és a helyi kisközösség.
  4. Aki már döntött szakmája mellett, aki úgy véli, megtalálta hivatását: legfeljebb megoszthatod tapasztalataidat másokkal, odafigyelhetsz rájuk, gondjukat viselheted. Esetleg jobban elmélyítheted hivatástudatodat, valós alapját megerõsítheted.
  5. Akinek van szakmája, társadalmi szerepe, jól tudja, hogy jómaga kicsoda - mégsem érzi magát biztosnak a dologban, vagy éppen elvesztette munkahelyét: ha éppen életed értelmi válsága utolért, kirekesztettek az elsajátított szakmádból, vagy egyszerûen nem vagy egészen boldog a helyzeteddel: itt az ideje, hogy a lelkiekért tedd, ami szükséges. A kajatai találkozó nem luxusüdülés, azért alig kerül többé, mintha otthon maradnál - viszont lökést kaphatsz, olyan értékeket fedhetsz fel újra, amelyeket soha az életben pénzért nem adnak. A hit nagyon eleven dolog, tartós alapja minden újabb kezdetnek - fõleg, ha a régi, mindig megújuló forrásokat kutatjuk.
Több információért: hogyan élik meg a "kajatiak" életüket? azokra az oldalokra látogass, ahol baráti körünk rendszeres és tervezett tevékenységét bemutatjuk.

Vissza a mûsorhoz!


Hivatás 2 -         A z   Ú t 
"Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet"
 
Csaba:
"Emlékszel-e még arra a kajatai útra?
Már azt hittem, hogy vége mindenem,
s amikor odaértünk: eldugott, unalmas falu,
egyszerû parasztház a közösségi ház.
Mégis mennyire jól éreztünk magunkat!"
Mariann:
"Ne is panaszkodj, mi csak a buszról lemaradtunk.
Emlékszel Tomiékre, amikor másnap utánunk jöttek,
csurom víz voltak, nem elkapta õket a vihar?
Egyébként egyetértek, megérte a nehézségeket,
már csak a közösség és az új barátok végett.
Mint ha útra indultunk volna, egy 2000 éves útra."
"Egyik barátom a Tao-ról beszélt nekem a héten.
Ez egyfajta keleti vallás, vagy inkább tanítás.
Mondja, annyit jelent, hogy: az Út.
Ugye, ezt Jézus is mondta magáról?"

Az idén a leírt séma szerint nem kelünk útra!

Eddig sem vállalta senki a fõszereplõ felelõsségét. Viszont átvitt értelemben mégis csak keljünk a nagy Útra, a magyar Millennium és a Jubileum jegyében. Ne felejtsétek el, hogy van egy karaván ebben a magyar tengerben, neve kajata.

Végül is, a lenti sémát mégiscsak érdemes volna valamikor kipróbálni. Számos változatban képzelhetõ el Az Út (útvonal, jelmondat, témák, mûjfajok, város - vidék, falu, ...) Személy szerint az idén a kajatai találkozókra összpontosulok. A vállalkozások mellett többre sajnos nem telik.

Szeretettel: Neumann István

A mûfaj

Kéthetes húsvéti zarándokút a kárpát-medence peremén, térségünk „ökumenéjét” szemléltetve.  "Karácsonyi és húsvéti buli" (a legjobb értelemben).

Jelmondat

Jézus Krisztus az Út

Alapige

"Ami kezdettõl volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megnéztünk és a kezünk tapintott: az élet Igéjét hirdetjük nektek. Igen, az élet megjelent, és mi láttuk, és tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, mely az Atyánál volt és megjelent nekünk. Amit láttunk és hallottunk, azt nektek is hirdetjük, hogy ti is közösségben legyetek velünk. Mi ugyanis közösségben vagyunk az Atyával és az õ Fiával, Jézus Krisztussal. Ezeket azért mondjuk el nektek, hogy örömünk teljes legyen." (1János 1,1-4)

Apropó

A Jubileum és a Millennium megünneplése, jelképes láncot alakítva a szomszédos országokban élõ magyarokkal, a környezõ népek társaságában.

Alapelv

Soli Deo Gloria - Minden Isten Nagyobb Dicsõségére: minden mûfajból a lehetõ legjobb, ami tõlünk telik – alázattal, anélkül, hogy elit vállalkozás lenne. Egyszerûen egy örömteli, húsvéti-karácsonyi (=szentévi) „vándorcirkusz” leszünk.

Módszer

Egy, maximum két busszal beutazzuk a medencét: Szlovákiát, Kárpátalját, Erdélyt-Romániát, ha lehet Jugoszláviát, Horvátországot, Szlovéniát és Ausztriát. Átlag két napot töltünk egy adott országban, tehát egy-két helyet keresünk fel országonként. Az állomások kiválasztásakor a következõ tényezõk kerülnek megfontolásra: a lakosság felekezeti és nemzetiségi összetétele, a település megközelíthetõsége, meglévõ kapcsolatok („kajatiak” stb.), helyi egyházközségek együttmûködési készsége.
A résztvevõ mûvészek repertoárjából a helyi egyházközségekkel egyeztetve 3-4 órás programot állítunk össze, amely több mûfajból áll, s két vagy három helyszínen kerül rendezésre. Az együttlét csúcsa a közös imádság. Az „elhozott” mûsort a helybeliek saját színvonalas hozzájárulásokkal egészíthetik ki.

Javaslatok a helyi szervezõknek:

Csemege

Aki már Húsvét idején ráér, jöhet Lipcsébe. A mûsoron egyebek közt szerepel a Máté-passió õsváltozata. Megkértem a Gewandhaus karmesterétõl, aki hívõ adventista keresztény, hogy ismerõsei révén kicsit segítsen rajtunk. Esetleg zeneileg is letehetjük a tiszteletünket a Mester (JSB) elõtt, mert a 2000. esztendõ egyben Bach-Jubileum.

Ideje

A 2000. (illetve 1900-valahányadik) Húsvét utáni 10 nap. Valószínüleg az egyik csapat még a nagyhéten (sze-csü?) indul Lipcsére, a másik csapat húsvéthétfõn Pestrõl Bécsen keresztül Pozsonyba, ahol a kettõ találkozik és együtt folytatja a zarándoklatot.

Részvételi feltételek

A mûvészeknek legalább annyira fontos szerepe jut Az Útban, mint a lelkészeknek, de minden résztvevõ fontos. Abszolút nem muszáj szerepelned ahhoz, hogy részt vegyél. Tehát különös kötöttség nincs. Az útiköltség részben minket terhel, részben pedig adományokból gyûlik össze (köszönetnyilvánításul, amiért szellemi kincseinket megosztjuk az emberekkel). Külön pályázat nincs tervbe véve, tisztességes pénzszerzési ötletek érdekelnek. (A valami valamiért elven, koldulás kizárva.) A terhek szétosztásánál figyelembe vesszük az anyagi tehetséget, de a hozzájárulásokat is a szervezéshez és a mûsorhoz. Magyarul az ügyesek útközben, vagy a szervezéssel megkereshetik a maguk részét, a rászorulók kedvezményt kaphatnak.
Szakaszosan is részt lehet venni a zarándoklaton, pl. Pestrõl Kassáig - ha nem áll módunkban, kivenni a másfél-két hét szabadságot. Viszont amit mindenképpen kérünk: fegyelmezettséget – ha jelentkeztél, lehessen rád számítani. (Más különben káoszba fulladna az egész, és valakik rá fognak fizetni, amiért mások kiszámíthatatlanok.)
Megértésedet kérem, hogy pontos adataink elõre nem állnak rendelkezésre a hozzájárulásról. Viszont senki sem maradjon ki az anyagiak miatt, tökéletesen megfelel, hogy ha annyit járulsz hozzá, mint amit egyébként otthon is fogyasztanál. Kérdésre szívesen adunk felvilágosítást a várható összeg nagysága felõl, amíg pénztárost nem kinevezzük.
 
Vissza a mûsorhoz! 
Hivatás 3 - (Meg)hívó oldalak

Csaba:
"Elhatároztam, hogy jogra felvételizem.
Ha felvesznek, kapaszkodnom kell, tudom.
Vége a félig ágyban töltött hétvégéknek."

Mariann:
"Jó ötletnek tartom. Nem csak mert jól lehet keresni,
érzékelem az igazságérzetedet. Minden szakma hivatás is lehet,
ez különösen a jogra is igaz. Képzeld csak, igazságot szolgáltatni!"
"Igen, ez is szerepet játszott.
Nem akarok hazudni, talán nem ez az elsõdleges.
De amit csinálok, azt szívesen csináljam és ha ráadásul hasznos a társadalomnak...
Persze sok ügyvéd dögkeselyû és aranybányász, nem az õk nyomába akarok lépni.
Különben még nem is mondtad, hogy milyen volt a lelkigyakorlat a kolostorban?"
"Öszintén szólva, nekem mint reformátusnak kicsit dúrvának tûnt
ez a radikális hitgyakorlat. Azért is sokat tanultam:
vannak kontemplatív rendek, akik csak az Isten dicsõségére élnek.
Ezt meg hogyan értsem?
Õk is a mindennapi dolgaikat végzik,
de szerényen és egyszerûen élnek, az ima a fõ dolguk.
Aztán vannak az apostoli, vagyis szociális, illetve tanítói rendek.
Ahol voltam, náluk talán vegyesen van: lelkigyakorlatokat is tartanak
külsõ emberek részére, közben betegápolással és hajléktalanmunkával is foglalkoznak.
Figyelj, néhány dolgot leszámítva teljesen megváltozott a véleményem.
Tök normális emberek a nõvérek, olyan jól már rég nem elbeszélgettem,
mint a Mária nõvérrel. Na, de azért én még nem leszek apáca,
s te még kevésbe, ahogy ismerlek, hiába katolikusnak kereszteltek.
S nem csak, mert fiu vagy. Attól még szerzetes lehetnél, ha már apáca nem.
De a szerzetes nem várja a sült galambokat az égtõl!"
Ablak a hit kalandjába...
Itt megtalálsz más olyan oldalak címét, amelyek alapvetõen a Názáreti Ács hívásáról szólnak. Az apostolok és elsõ tanítványok példájára, sokféle módon lehet követni Krisztust. Ezek az oldalak is segíthetnek, hogy helyedet találd meg a keresztény családon belül.

Megtérés - egy kis biztatás, a titok megfejtése.
Hívás - mire hív Isten? Hogyan?
Szerzetesrendek rövid leírása a katolikus honlapon.
Ferences Rend - hogyan jelentkezhet valaki ferencesnek?
Kalócsai Iskolásnõvérek - Akinek eltökélt szándéka, hogy kalocsai iskolanõvérként szeretné szolgálni Istent és embertársait, az haladéktalanul jelentkezzen...  Akinek nem annyira eltökélt szándéka, de vágyik arra, hogy eltökélt szándéka legyen, az cselekedjen hasonlóképpen!
Irgalmasok - "Aki mindenkinél nagyobb akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája."
Esztergomi Hittudományi Fõiskola - "Ismerkedj meg a szemináriummal, a kispapokkal, az életünkkel! Itt hasznos információkat olvashatsz rólunk."
Nyílt napok - a Központi Szeminárium rendezésében, egyéb hivatástisztázó rendezvények.

Ki tud más "meghívó" oldalakról? Ha Nektek még nincs, akkor miért ne lehetne szerkeszteni egyet? Ez meghívás ...

Vissza a mûsorhoz!


Hivatás 4 - 2x2000

1 0 0 0
Magyar Millennium

2 0 0 0

Jubilate 2000
A KIM jubileumi oldala és rendezvénynaptára
A Katolikus Egyház oldala
A Virtuális Plébánia jubileumi oldala
Ellenzéki "Jubileum" Rómából (olaszul és angolul)
Jubileumi imádságok

Vissza a mûsorhoz! 


Ui.: "Csaba" címére - egyik olvasónk, Katona Rezsõné kutatásai alapján közli, hogy a "kajata" név mégsem indián eredetû, hanem tót személyi név. Felvidéken, Szlovákia területén más, hasonló nevû község található. "Kajátha" családjáról  viszont nyom sincsen, eltûntek a történelem homályában...


Vissza a kezdõ laphoz!
Visszajelzések,
hibabejelentõ:
posta
Keresztelõ Sz.János Közössége, H-3994 Füzérkajata
Telefon: (+36)47/570-030, Fax: -031, vendégszoba: -032
kajata@matavnet.hu