kajata:

Folyamatos Aktivitásaink


Kajatán a következõképpen lehet részt venni:

a) Találkozók Kajatán. Részt vehetnek egyének és kiscsoportok. A nyár folyamán több egyhetes turnusra kerül sor. A résztvevõk általában sátoroznak. A napi programra ima, munka, kirándulások és kulturális foglalkozás jellemzõ. Minden hétköznap más-más keresztény hagyomány mutatkozik be alapvetõen. A szombatot közösen ünnepeljük. Vasárnap kiscsoportonként és lehetõleg aktívan részt veszünk egy-két istentiszteleten, illetve misén. Keresünk vezetõ egyéniségeket, papokat, elszánt keresztényeket, akik - ökumenikus nyitottság mellett - képesek, saját hagyományukat képviselni. Keresünk nyitott, kreatív, keresõ, szeretõ embereket bármilyen háttérrel. Keresünk továbbá szakembereket, akik - a találkozók résztvevõiként - besegítenek a renoválással és a telek kialakításával: pl. kõmûvest, asztalost, kertészt, szerelõt.

Több info a találkozókról
b)Témás találkozók. Egy témás találkozó egy bizonyos témakörnek, illetve érdekcsoportnak van szentelve. Keresünk mindenféle szakembert, szervezõket, érdeklõdõket, ötletmegvalósítókat, hogy az élet minél több terén ökumenikus összefogás jöhessen létre és hogy a kajatai életformát minél jobban fejezzük ki.
A "témás" találkozók aktuális programja
c) Helyi csoportok. Bármilyen ifi-, ima-, biblia-, szociális, …. kör, kisközösség és szervezet kapcsolatba léphet kajatával. Ez személyes találkozás alapán történhet, de egyszerûen a kajatai követ megrendelése által is. Új, ökumenikus kört is lehet létrehozni, amely pl. havonta találkozik a már meglévõ közösségek szervezésében. Keresünk összekötõket, csoportvezetõket, ötletteli embereket, aktív keresztényeket, követ-olvasókat, imádkozókat.
Tippek helyi csoportoknak
d) kajata-imák, helyi vagy regionális találkozók. Az ökumenikus kör kezdeményezésére havi vagy heti nyilvános imádságokat lehet tartani, felhasználva pl. a taizéi liturgikus anyagokat és a Kajatán szerzett tapasztalatokat. Ahol többen vagytok, helyi vagy regionális találkozót is lehet szervezni. Kínálunk tippeket, segítséget, esetleg anyagot és személyzetet. Keresünk lelkes csoportokat és szervezõket. Kérjük a Szentlelket.

e) kajata mint a szervezetek és a lelkiségek gyûjtõpontja. István testvér már többféle szervezet, kezdeményezés, közösség, imakör, rend, segély stb. anyagai és adatai gyûjtésébe kezdett. Így sok esetben barátaink segítségére lehetünk, hogy a hitéletüket maguknak megfelelõ módon alakítsák ki és mélyítsék el. Másodszorra a szervezetek egymással kapcsolatba léphetnek. Számítógépes (internetes) adatbázis középtávon üdvös dolog volna. Kajata mint a hagyományok találkozóhelye azt is jelenti, hogy lelkiségi csomópont a maga termékeny hatásával. Kapcsolatot szeretnénk felvenni hasonló szándékú kezdeményezésekkel, ha vannak. Keresünk számítógépes / internetes szakembereket. Keresünk teológusokat (is) egy lelkiségi "hálózat" kifejlesztéséhez, amely segít az egységhez való úton. Megfelelõ segítséggel tanulmányi központot is lehetne létrehozni térségünk számára.

f) Életközösség (tervezett). Jelenleg kajata egy baráti kör, és ez bizonyára így is fog maradni. Nem lehet belépni, tagsági díj nincs, adományokat nem lehet adni, csak saját magunkat és lehetõségeinket hozhatjuk el. Viszont akadt már egy-egy érdeklõdõ a közös élet iránt. Ha a találkozókon bõvül a résztvevõk száma, akkor ez nagyon gyakorlati kérdés is lehet, mivel ezeket állandóan le kell bonyolítani és el kell kísérni. Lehet, hogy az Isten már kiszemelt egyes embereket, akik teljes életüket hozzák majd el, hogy szolgálatban felajánlják. Keresünk elszánt embereket, szakmával rendelkezõket, egy keresztény egyház élõ tagjait, akik az egyszerû életet és a szolgálatot szeretik és imában, tettben az egységet keresik. Keresünk közösségi modelleket és jó tanácsokat kajata egyedi útja kialakíásához.

g) kajata mint életforma. Ez Neked szól, kedves olvasó. Bárki vagy, bárhol élsz, részt vehetsz kajatában, ha megosztod íratlan reguláját, az életmódot, amelyet támogatunk. Te is élõ üzenet lehetsz, amely az egyházakat és a népeket - szóval a környezetedet - a valóságos megtéréshez hívja. Készek szeretnénk lenni, ha eljön Urunk és Megváltónk. Keresünk Téged, és az Éggel való mindennapi kapcsolatot.


Több információért: követ c. körlevelünk
Kérdések&megjegyzések: kajata@matavnet.hu
Vissza a kezdõ laphoz