jelvény

Csönd-és-vásár:

lelki napok és szakmai kiállítás.

1. sz. sajtótájékoztató - A rendezvény értelme, felépítése
2. sz. sajtótájékoztató - A "vásár" története
3. sz. sajtótájékoztató - Gyakorlati tudnivalók
4. sz. sajtótájékoztató - Diáklapoknak


1. sz. sajtótájékoztató

A rendezvény értelme, felépítése

C é l j a i :
  Miért „Csönd-és-vásár"?

Abból indulunk ki, hogy a gazdasági hanyatlás orvoslása nem kizárólag anyagi eszközökkel járhat sikerrel. Kell a lélek, az azonosság, az értelem. A közép-iskolások körében megtartott felmérés mutatja: a trendek dacára, a többség „nagyon fontosnak" vagy „fontosnak" tartja a pályaválasztáshoz az alapvetõ lelki kérdéseket. Mit szeretnék csinálni életemmel? Mi a hivatásom? Mi az, amit szeretek csinálni? Mi a személyes hátterem? Ennek megfelelõen a középiskolák-ban megkérdezett diákok körében 60 és 90 % közötti a konkrét részvételi szándék a lelki napokban, csupán 5-20 %-kal alacsonyabb, mint a szakmai kiállításon.

A lelki program megszervezésében a történelmi egyházak képviselõi besegítenek. Maga a „Csönd-és-vásár" széles társadalmi megmozdulás: a gazdaság és a felsõoktatás területe, diákok, mozgalmak, állami szervek, értelmiségiek, mûvészek, egyháziak, civil szervezetek, ... több száz, a legkülönbözõbb háttérrel rendelkezõ ember összefogása.

Természetesen ezen belül többféle értékrend és elképzelés találkozik össze. Mondhatjuk, hogy találkozik, mivel - mindenki meglepetésére - legalább ez alkalommal sikerül együttmûködnünk. A „vásár" (kiállítás a sátorfaluban) nyitott, pluralista rendezvény. Az egész hatnapos találkozó („Csönd-és-vásár") hátterében viszont „nemzeti-keresztény" értékrend áll, de a legkisebb mértékben sem bigott, soviniszta, vagy akár pártpolitikai értelemben. A szervezõk közt vannak pl. baloldali beállítottságú emberek is. Ami számít, az a fantázia és az elkötelezettség. Mivel olyan emberek és szemléletek találkoznak össze a szervezésben, amelyeknek látszólag semmi köze nincs, ez alkalmat ad az eszmecserére és a párbeszédre. Rádöbbenünk, hogy sok mindenben azonosak a célkitûzéseink, hogy esetleg mind az emberek boldogulását szeretnénk elõsegíteni. Természetesen ki-ki a maga módszereivel. Lehet, hogy végsõ sorban ezek kiegészítik egymást, de egész biztosan a társadalmi alternatívákat nem lehet egyetlen fazékba dobálni. A jelen kísérlet viszont jól szemlélteti, hogy körülhatárolt területen - mint például a pályakezdõk megsegítése - mégis csak valósítható meg a gyakorlati összefogás.
 

F e l é p í t é s :

I.  „Csönd"

a) Nyitó, emléktúra
A „Csönd-és-vásár" nyitóünnepére a sárospataki várnál kerül sor. A délután folyamán a vasútállomáson és a vár melletti recepción várják a részvevõket. Aki idõben érkezik, annak városnézésre nyílik mód. Hat órakor gyülekezés a várnál és megnyitó ünnep. (Elõtte sajtófogadás.) Szürkületkor nyugalomra térünk - jó idõ esetén a vár tövében, bizonytalan idõ esetén tömegszállás. A hajnalpír már úton talál minket, irány nemzeti történelmünk helyszíneihez. Minden állomáson életre kel, „megtörténik" a történelem. A túra nagyobbik részét gyalog tesszük meg, célpontja a hegyközi Filkeháza - ahol esti imát tartunk görögkeleti hagyomány szerint - majd Kajatán az elõkészített táborhelyeket foglaljuk el.

b) Csöndes nap
A szerdai nap a lelki alapkérdések felvetõdésének van fenntartva. Erre több síkon kerül sor - együttesen, kiscsoportosan, egyénileg. Tisztázódhat a kép, vajon - az anyagi motiváció mellett - mi alapján döntsünk egy adott szakma, hivatás, vagy pályafutás mellett.

c) Lelki-kulturális nap
Lelki ünnep (Keresztelõ János születése az egyházi naptár szerint) és kulturális mûsor, az átmenetet biztosítja a „csönd" és a „vásár" programtömb között.
A nap folyamán Kõkapura érkeznek a kiállítók, a rendezõk segítségével kialakítják a sátorfalut. Nyitására a délután második felében kerül sor.
 

II. „Vásár"

Péntekén és szombaton mindenki szabadon kialakíthatja programját.
A kiállítás mellett számos kisebb-nagyobb kulturális eseménynek ad otthont a falu. Három napon át igazi, élõ köz(ös)ség!
(lásd a sátorfalu tájékoztatóját is)
f e l


2. sz. sajtótájékoztató
 

A „vásár" története

A   k e z d e t b e n :

Egy 25 éves svájci-német-osztrák származású hallgató Genfben az ott élõ magyarokkal ismerkedik össze. Ennek nyomán Kelet-Magyarország egyik eldugott, túlságosan csöndes falujába költözik, Füzérkajatára. Baráti körébõl nemzetközi és felekezetközi csoport alakul, amire a falu neve ragad: kajata.

1998. nyarán, egy füzéri misén Neumann István belsõ szeme elõtt sátorfalu keletkezik, ahol egy-egy sátorban bemutatkozik a sok, hazánkban mûködõ egyházi és társadalmi kezdeményezés, közösség, szervezet. Amikor barátaival megosztja az ötletet, többnapos találkozó terve születik meg, ami keretében létrehozandó a sátorfalu. Késõ õsszel elhatározzák, hogy a sátorfalu nyitott rendezvényként képzelik el, a felsõoktatás és a gazdaság területe bevonásával. A rendezvénynek így gyakorlati és jelképes értéke lenne, a pályaválasztás elõkészítését segíti.
 

Ú t k ö z b e n :

1998. december és 1999. január havában Sátoraljaújhelyen, Budapesten és Miskolcon több tervezõ megbeszélésre kerül sor, meghatározzuk a nagy tartalmi és szervezési vonalakat. Néhány fontos terület felelõsét megjelöljük, felvesszük a kapcsolatot a gazdaság és az oktatás képviselõjével, néhányan tevékenyen támogatják a kezdeményezést. Több fórumon hirdetjük az ötletet. Némi érvelést követõen abban megállapodunk, hogy a „Csönd-és-vásárt" a jelenlegi minta szerint országos szinten szervezzük meg. Amennyiben széles szakmai spektrumot szeretnénk elérni, nem állhatunk meg a megyehatároknál. Ami több, nem csak térségünk diákjai érdekeltek lehetnek a rendezvényben, mivel komoly segítséget nyújthat a pályaválasztás belsõ és szakmai megalapozásához. Valaki javasolja, hogy felmérést készítsünk, minek eredményeit fel lehessen használni a tervezés során. Ezt tettre is váltjuk - a diákok rendkívül élénk érdeklõdése számunkra megbízás. (Tisztában vagyunk azzal, hogy a magas részvételi szándékon kívül több tényezõ érvényesülhet, mint: PR munka hatékonysága, tanári és szülõi hozzáállás, távolság, más programok, barátok ...)

Idõközben több, mint 300 személy vesz részt a szervezésben. A kidolgozott munkatervet (néhány napos eltérésekkel) sikerül betartanunk. Tizenegy munkacsoport alakul, az alapos logisztikai és szervezeti elõkészítés érdekében, munkájukat zömében május és június havában végzik. Dr. Hörcsik Richárd, térségünk országgyûlési képviselõje elfogadta a rendezvény védnökségét.  Értekeztünk az Oktatási Minisztériummal és a Hallgatók Önkormányzatok Országos Konferenciája elnökségével. Több civil és ifjúsági rendezvényre meghívnak, hogy mutassuk be a rendezvényt. Elõkészítjük a keretprogramokat -  szakmai elõadások mellett sokszínû kulturális rendezvények.
 

A z   ú t   v é g é n :

„A Zemplén vendégül látja az országot - az év legnagyobb bulija" természetesen idézõjelben áll. Meghívjuk a középiskolásokat, továbbá az álláskeresõket és azokat, akik lelkileg-szakmailag többre vágyódnak. (Nyilván adott a tábor kapacitása, de napi vendégként tényleg mindenki jöhet el.) Igyekszünk szervezetileg és tartalmilag felérni a színes plakát minõségéhez és azt hisszük, hogy sikerül összekötni a hasznost a kellemessel. A legeslegelsõ Csönd-és-vásár részvevõit olyan „buli" várja, amelyre életük végéig szívesen vissza fognak emlékezni, s amely döntõ segítséget nyújthat a szakmai, hivatásbeli döntésekhez.

Szeretnénk hagyományt teremteni. Az idei tapasztalatokból kiindulva, egyelõre három évre elõre tervezünk. Ezt követõen talán nem évente, de minden iskolás nemzedék részére szeretnénk biztosítani a „vásár" kínálta lehetõséget. Reméljük, hogy majdan sikerül megmozdosítani a teljes magyar felsõoktatást és a civil és gazdasági szereplõk jelentõs hányadát. Ami a szervezeti keretet illeti, még nyílt kérdés, vajon kik folytatják és milyen intézményi háttérrel, amit az idén megkezdjük. Lehet, hogy ez másodrangú kérdés. A lényeg, hogy hallatszik a remény üzenete, hogy összehozzuk az embereket és hogy ötleteket közvetítsünk a fiatalok felé, hogy miképpen éljenek a lehetõségekkel, miként alakítsák ki életüket.

f e l


3. sz. sajtótájékoztató
 

Gyakorlati tudnivalók

C é l p u b l i k u m :  
I d õ p o n t o k    é s   h e l y s z í n e k :
  
· hétfõn, június 21-én 12-tõl 18-ig Sárospatak vasútállomás és a vár bejárata a részvevõk fogadása, városnézés lehetõsége (csoportosan és egyénileg) 
· 18 órától 
Sárospatak, Rákóczi vár
nyitóünnep 
szürkületkor: takaródó
· kedden, június 22-én hajnalkor Sárospatak 
Hegyalja, Bodrogköz, Hegyköz
indulás az emléktúrára 
az állomások: a Zemplén nemzeti történelmünkhöz fûzõdõ helyszínei
· 18 órakor 
Filkeháza görögkatolikus templom és kertje
esti ima görögkeleti módon, vacsora 
utána: Kajatán táborfoglalás 
· szerdán, június 23-án 9 órától 
Füzérkajata és környéke 
közösségi porta, református templom
lelki nap 
elõadások, elmélkedések 
csoportos és egyéni program 
· 20 órától 
Füzérkajata
táncház 
tábortûz 
· csütörtökön, június 24-én - 10 órától Kajata, közösségi porta ünnepi (lelki és kulturális) program 
hagyományos házszentelõ 
· 16 órától 
Kõkapu
a sátorfalu nyitása 
 
· 19 órától 
Pálháza, focipálya 
barátságos foci mérkõzés 
vetélkedõ 
· június 25-én és 26-án - 8 órától 
Kõkapu
folyamatosan: 
kiállítás, szakmai és kulturális mûsor 
· szombaton, június 26-án - 19 órától 
Füzérkajatán a kanyarban
meglepetés buli 
élõ együttesek, tánc, játék 
· vasárnapon, június 27-én - délben 
Kõkapu
(istentisztelet / szentmise után) 
fórum, záró rendezvények
  
V á l o g a t á s   a   m û s o r b ó l :

szakmai elõadások

kulturális rendezvények

Folyamatosan: egyéni beszélgetés, gyónás, tanácsadás lehetõsége (lelkészek, pszichológusok, pedagógusok és más közéleti és tapasztalt emberek közremûködésével)

A sátorfaluban az elõre tervezett mûsorokon kívül spontán kulturális és szakmai összejövetelekre nyílik mód. Ezeket a helyszínen be kell jelenteni a recepciónál és ki lehet függeszteni a faliújságon, illetve hirdetni a táborújságban. A részvevõk és a kiállítók hozzanak el ötleteit, hangszereit, alkotásait, ...
 

K ö l t s é g e k :
  

egész hatnapos tábor (koszt, közl., tisztálkodás, saját sátor + hálózsák)  4000,- 
háromnapos közlekedési bérlet (különjáratokra érvényes)     teljes árú 
kedvezményes
700,- 
400,- 
egynapos közlekedési bérlet (különjáratokra érvényes)     teljes árú 
kedvezményes 
400,- 
300,-
étkezés költsége a sátorfaluban (büfék, étkezõk, bogrács, étterem) egyénileg
kétnapos diákcsoportok szállásköltsége reggelivel       háló 
iskola 
650,- 
400,- 
kiállítók szállásköltsége (sátor, háló, panzió, szálloda) egyénileg
költõpénz (szuvenír, postai díszbélyegzések, üdítõ, fagyi, képeslap stb.) egyénileg
útiköltség (javasoljuk a csoportos vasúti utazást) egyénileg
  
E g y é b   t u d n i v a l ó k :

· A hatnapos sátortáborra a jelentkezéseket az érkezés sorrendjében vesszük figyelembe. Ajánlott a gyors jelentkezés.

· Aki az egész táborra eljön, hozzon magával sátrat, hálózsákot, alátétet. Kajatán ágy csak nagyon korlátott számban és indokolt esetekben áll rendelkezésre.

· A 4000,- forintos részvételi díj mindent tartalmaz, kivéve az üdítõk, a szuvenír és az egyéni útiköltség.
 
· A sátorfaluba napi vendégek jelentkezés nélkül látogatnak el. Csoport esetén, mivel a közlekedést meg kell oldani, kötelezõ a csoportos jelentkezési ívvel történõ jelentkezés.

· Közlekedési bérlet váltása kötelezõ a napi vendégek számára, a Sátoraljaújhely vasútállomáson és Pálházán mûködõ recepción kapható. A bérlet érvényes a térségben indított, minden különjáratra, beleértve kisvasút és kirándulások.

· Egyéb beugrók nincsenek!

· Akik messzirõl érkeznek, illetve két-három napos kirándulásra eljönnének, azok számára egyszerû szállást biztosítunk.
 
· Rossz idõ esetén a szabadtéri rendezvényekre a programfüzet alternatív helyszínt jelöl ki.
 

A médiaképviselõk számára június 21-én öt órakor a sárospataki várnál fogadást rendezünk. A találkozó nyitása helyszínérõl riportot lehet készíteni, hangsúlyozva, hogy június 24-tõl 27-ig Kõkapun (illetve Sátoraljaújhelyen és Pálházán vá.) napi vendégeket várnak a sátorfaluba.
 

f e l


4. sz. sajtótájékoztató
Diáklapoknak

Csönd-és-vásár: "Student Fair" magyarosan
 
Külföldön szokás kiállítások rendezése, ahol a pályakezdõk tájékozódhatnak a tanulási és kiképzési lehetõségek felõl. Gyakran a nagy vásárközpontokban képviselteti magát az adott ország teljes felsõoktatása.

Az idén Magyarországon hasonlót kezdeményezett egy lelkes zempléni csapat, természetesen figyelembe véve a hazai mentalitást és a szerény anyagi lehetõségeket.

"ZemplénSZIGET" egy sátorfalu körül
 
Romantikusabban nem is lehetne: hegyektõl, erdõtõl körülvéve, a pálházi kisvasút célállomásán lévõ Kõkapu. Június végén egész diákhadakat várják a kirándulók népszerû bázisába: a "vásár" fõbb helyszíne a vadászkastély melletti terület lesz.

A sátorfalu három napon át igazi község. A postahivataltól a tûzoltóságig minden található lesz, ami kell egy faluba. Mozisátor, kultúrsátor, irodalom sátra, koncertek, tánc, kirándulások, sport, vetélkedõk, tervezett és spontán kulturális megnyilvánulások sorozata. Közben a "lakóházak" helyett sátrak emelkednek, ahol egy-egy tanácsadói csapat készségesen várja a vendégeket. A kiállítók között találhatóak szakmai szervezetek, országos szolgáltatók és munkáltatók, felsõoktatási intézmények, a munkaügyi központ, civil szervezetek, lelkiségi és ifjúsági mozgalmak, tematikus standot rendezõ diákcsoportok és a kézmûvesség helyi képviselõi.

Boldogság és boldogulás

A pályaválasztást alapvetõen két oldal felül közelítjük meg, lelkileg és szakmailag. Ezért a találkozó két programtömbbe oszlik: "tábor, tûz, túra és kultúra" - az emléktúra ("1000") és a lelki nap ("2000") során megmunkáljuk a pályaválasztást megalapozó kérdéseket.
"Szakmai kiállítás + pezsgõ élet" - Kõkapun a szakmai döntésekrõl van szó, eközben jót lehet mulatni és bõven akad lehetõség személyes, lelki és szakmai tanácsadásra.

Jelentkezés:

Csoportosan és egyénileg lehet jelentkezni, a megfelelõ ûrlapok beszerezhetõk a középiskolák titkárságán, az osztályfõnöknél, vagy a következõ címen:

Több info: leeloo.kiskapu.hu/kajata/vasar.html

Költség:

Csatlakozzatok!

Nem csupán eljöhettek, hozzájárulhattok a "vásár" hangulatához és értékéhez. Hogyan?

a) Kiállítóként - középiskolások tematikus stand felvállalásával, fõiskolai és egyetemi hallgatók intézményük, szakterületük képviseletében. Mi kell hozzá? Egy db. családi sátor, vagy egyéb fedett stand. Minimum két-három ember, egy-két jó ötlet és egy kis tájékoztató anyag az intézmény felõl, illetve a szakterület kínálta pályalehetõségek felõl. Segítsünk egymáson, fõ a személyes találkozás, tanácsadás, tapasztalatcsere. A kiállítók jelentkezõ lapja beszerezhetõ az iskola, vagy a "vásár" irodáján.

b) Kulturális mûsorral - hozzátok el hangszert, saját alkotást, programot, színdarabocskát a tábortûz mellé, illetve a sátorfaluba. Komolyabb produkciók esetén nem árt az elõzetes egyeztetés a vásárirodával. Egyébként elég a recepción történõ bejelentés, a faluújságon lehet hirdetni.
 

f e l


Vissza a Csönd-és-vásár kezdõ oldalához