kajata:

témás találkozók  

Aktuális "témás" találkozók (2000):

A "témás" találkozók általában a nyári turnusok általános rendjét követik, azonban egy bizonyos témának, vagy célpublikumnak vannak szentelve. Szállás: általában saját sátorban; részvételi díj nincs, csak külön költségek felmerülése esetén; étkezéshez közös kassza és konyhacsapat létrehozása.
 
A  z     Ú  t  . 
"Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet"
 

Az idén a leírt séma szerint nem kelünk útra!

Csupán baráti körben utazunk Lipcsére és vissza a Feldvidéken át, de Kárpátaljára, Erdélybe, Délvidékre, Ausztriába nem megyünk.

A kezdõ ötlet és az elmúlt évek tapasztalatai nyomán már tavaly egy remek kis elképzelés született az idei szentév részére, melyet az alábbiak szerint részleteztük. Viszont kellõ idõben "magától" nem alakult az a tapasztalt csapat, mely kellett volna egy ilyen méretû út lebonyolításához. Jómagam is rádöbbentem (a tavalyi tapasztalatok után), hogy hiába van Jubileum és Millennium, nekem most elõször a fordítócégemrõl gondoskodnom kell, hogy legyen mit aprítani a saját levesembe és az államkasszáébe is, nem beszélve a kajatai felújítás befejezésérõl. Csak úgy lehetett volna megvalósítani, hogy újévtõl többé-kevésbé személyesen gondoskodjam a szükséges csapat felállításáról, más nem nagyon vállalta helyettem.

Ennek ellenére egy izgalmas tapasztalat vár ránk a húsvéti idõben, s ha erre jelentkeztek, nem kizárt, hogy elviszünk. Aki itthon marad, mégis csak emlékezzen arról a nagy Útról a magyar Millennium és a Jubileum jegyében. Ne felejtsétek el, hogy van egy karaván ebben a magyar tengerben, neve kajata.

Végül is, a lenti séma alapján máris jövõre tervezhetünk. Ebbõl akár hagyomány is lehet, és ennek  szerény kezdetének lehetünk tanúk az idén. A jövõben számos változatban képzelhetõ el Az Út (útvonal, jelmondat, témák, mûjfajok, város - vidék, falu, ...)

Szeretettel: Neumann István

A mûfaj

Kéthetes húsvéti zarándokút a kárpát-medence peremén, térségünk „ökumenéjét” szemléltetve.  "Karácsonyi és húsvéti buli" (a legjobb értelemben).

Jelmondat

Jézus Krisztus az Út

Alapige

"Ami kezdettõl volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megnéztünk és a kezünk tapintott: az élet Igéjét hirdetjük nektek. Igen, az élet megjelent, és mi láttuk, és tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, mely az Atyánál volt és megjelent nekünk. Amit láttunk és hallottunk, azt nektek is hirdetjük, hogy ti is közösségben legyetek velünk. Mi ugyanis közösségben vagyunk az Atyával és az õ Fiával, Jézus Krisztussal. Ezeket azért mondjuk el nektek, hogy örömünk teljes legyen." (1János 1,1-4)

Apropó

A Jubileum és a Millennium megünneplése, jelképes láncot alakítva a szomszédos országokban élõ magyarokkal, a környezõ népek társaságában.

Alapelv

Soli Deo Gloria - Minden Isten Nagyobb Dicsõségére: minden mûfajból a lehetõ legjobb, ami tõlünk telik – alázattal, anélkül, hogy elit vállalkozás lenne. Egyszerûen egy örömteli, húsvéti-karácsonyi (=szentévi) „vándorcirkusz” leszünk.

Módszer

Egy, maximum két busszal beutazzuk a medencét: Szlovákiát, Kárpátalját, Erdélyt-Romániát, ha lehet Jugoszláviát, Horvátországot, Szlovéniát és Ausztriát. Átlag két napot töltünk egy adott országban, tehát egy-két helyet keresünk fel országonként. Az állomások kiválasztásakor a következõ tényezõk kerülnek megfontolásra: a lakosság felekezeti és nemzetiségi összetétele, a település megközelíthetõsége, meglévõ kapcsolatok („kajatiak” stb.), helyi egyházközségek együttmûködési készsége.
A résztvevõ mûvészek repertoárjából a helyi egyházközségekkel egyeztetve 3-4 órás programot állítunk össze, amely több mûfajból áll, s két vagy három helyszínen kerül rendezésre. Az együttlét csúcsa a közös imádság. Az „elhozott” mûsort a helybeliek saját színvonalas hozzájárulásokkal egészíthetik ki.

Javaslatok a helyi szervezõknek:

Csemege

Aki már Húsvét idején ráér, jöhet Lipcsébe. A mûsoron egyebek közt szerepel a Máté-passió õsváltozata. Megkértem a Gewandhaus karmesterétõl, aki hívõ adventista keresztény, hogy ismerõsei révén kicsit segítsen rajtunk. Esetleg zeneileg is letehetjük a tiszteletünket a Mester (JSB) elõtt, mert a 2000. esztendõ egyben Bach-Jubileum.

Ideje

A 2000. (illetve 1900-valahányadik) Húsvét utáni 10 nap. Valószínüleg az egyik csapat még a nagyhéten (sze-csü?) indul Lipcsére, a másik csapat húsvéthétfõn Pestrõl Bécsen keresztül Pozsonyba, ahol a kettõ találkozik és együtt folytatja a zarándoklatot.

Részvételi feltételek

A mûvészeknek legalább annyira fontos szerepe jut Az Útban, mint a lelkészeknek, de minden résztvevõ fontos. Abszolút nem muszáj szerepelned ahhoz, hogy részt vegyél. Tehát különös kötöttség nincs. Az útiköltség részben minket terhel, részben pedig adományokból gyûlik össze (köszönetnyilvánításul, amiért szellemi kincseinket megosztjuk az emberekkel). Külön pályázat nincs tervbe véve, tisztességes pénzszerzési ötletek érdekelnek. (A valami valamiért elven, koldulás kizárva.) A terhek szétosztásánál figyelembe vesszük az anyagi tehetséget, de a hozzájárulásokat is a szervezéshez és a mûsorhoz. Magyarul az ügyesek útközben, vagy a szervezéssel megkereshetik a maguk részét, a rászorulók kedvezményt kaphatnak.
Szakaszosan is részt lehet venni a zarándoklaton, pl. Pestrõl Kassáig - ha nem áll módunkban, kivenni a másfél-két hét szabadságot. Viszont amit mindenképpen kérünk: fegyelmezettséget – ha jelentkeztél, lehessen rád számítani. (Más különben káoszba fulladna az egész, és valakik rá fognak fizetni, amiért mások kiszámíthatatlanok.)
Megértésedet kérem, hogy pontos adataink elõre nem állnak rendelkezésre a hozzájárulásról. Viszont senki sem maradjon ki az anyagiak miatt, tökéletesen megfelel, hogy ha annyit járulsz hozzá, mint amit egyébként otthon is fogyasztanál. Kérdésre szívesen adunk felvilágosítást a várható összeg nagysága felõl, amíg pénztárost nem kinevezzük.
 
2000 - a nagy Karácsony.


Alternatív mûhely / Zempléni Mûvészeti Napok. Augusztus második fele a mûvészeteké. A "hivatalos" mûvészeti napok elõtt, vagy alatt a mûvészek és az érdeklõdõk meghívom: ne csak fogyasszuk a kultúrát, osszuk meg egymással! Hozzájárulhatunk vidékünk hagyományai életben tartásához. Részleteket Neumann Istvánnál, illetve az idõvel. A visszajelzéseket várom!
Zempléni Mûvészeti Napok (évente augusztus 21-tõl 29-ig) rendkívül színvonalas kulturális élményt jelentenek - fõleg a "komolyzene" területén, de más mûfajokkal és a képzõmûvészettel is próbálkoznak. A budapesti Liszt Ferenc Zenekar alapítványa és néhány elkötelezett mûvész kezdeményezése, hogy a zempléni vidék gazdag, de eléggé elhanyagolt hagyományait jobban érvényesítsék. Javasoljuk, hogy a fesztivált kössük össze a közösség élményével: egy kajata féle "ökumenikus lelkigyakorlattal", valamint az érintetlen tájok felfedezésével.
A részletes programmal kapcsolatos  felvilágosításért e-mailben a kajatai címhez,
vagy a rendezõkhöz: A Mûvelõdés Háza, 3950 Sárospatak, Eötvös u. 6., Tel 47/311-811, Fax 47/312-812 szíveskedjenek fordulni. http://www.bmc.hu/zempleni
 

Tervezett találkozók:

német nyelvtábor, internetes tábor, túratáborok (Bodrog vízitúra link)

Ötlet-szakaszban lévõ találkozók:

életmód találkozó, szerzetes és új (monasztikus) közösségek találkozója, természetbarát tábor, ökumenikus + nemzetközi cserkészképzõ, liturgikus mûhely, teológiai mûhely, "a vita kultúrája", stb. stb. 
Az alapötlet: kiterjeszteni a kajatai lelkületet, az ökumenikus összefogást az élet és a társadalom minél több területére. Neked van-e ötleted? Ismersz-e valakit, akit fel tudnánk kérni: segítsen a szervezésben? Ha igen, akkor feltétlenül jelentkezz!

kajata@matavnet.hu

Több (általános) info a találkozókról
Vissza az aktivitásokhoz

Vissza a kezdõ laphoz